Ingenting er så lett at det ikke kan bli vanskelig når det gjøres motvillig.


ingenting-er-så-lett-at-det-ikke-kan-bli-vanskelig-når-det-gjøres-motvillig
terentsingentingerlettatdetikkekanblivanskelignårgjøresmotvilligingenting erer såså lettlett atat detdet ikkeikke kankan blibli vanskeligvanskelig nårnår detdet gjøresgjøres motvilligingenting er såer så lettså lett atlett at detat det ikkedet ikke kanikke kan blikan bli vanskeligbli vanskelig nårvanskelig når detnår det gjøresdet gjøres motvilligingenting er så letter så lett atså lett at detlett at det ikkeat det ikke kandet ikke kan bliikke kan bli vanskeligkan bli vanskelig nårbli vanskelig når detvanskelig når det gjøresnår det gjøres motvilligingenting er så lett ater så lett at detså lett at det ikkelett at det ikke kanat det ikke kan blidet ikke kan bli vanskeligikke kan bli vanskelig nårkan bli vanskelig når detbli vanskelig når det gjøresvanskelig når det gjøres motvillig

Å male er lett når du ikke kan det, men svært vanskelig når du kan det. -Kunst
Å-male-er-lett-når-du-ikke-kan-det-men-svært-vanskelig-når-du-kan-det
En konferanse er et møte mellom viktige mennesker som hver for seg ikke kan gjøre noe, men som sammen kan bestemme at ingenting skal gjøres. -Konferanse
en-konferanse-er-et-møte-mellom-viktige-mennesker-som-hver-for-seg-ikke-kan-gjøre-noe-men-som-sammen-kan-bestemme-at-ingenting-skal-gjøres
Det fins ingenting mer bortkastet enn å effektivisere det som ikke burde gjøres i det hele tatt. -Effektivitet
det-fins-ingenting-mer-bortkastet-enn-å-effektivisere-det-som-ikke-burde-gjøres-i-det-hele-tatt
Kritikere er som evenukker i et harem. De vet hvordan det skal gjøres, de ser det bli gjort hver dag, men de klarer det ikke selv. -Kritiker
kritikere-er-som-evenukker-i-et-harem-de-vet-hvordan-det-skal-gjøres-det-bli-gjort-hver-dag-men-klarer-det-ikke-selv
Man bør ta fatt på en lett oppgave som om den var vanskelig og en vanskelig oppgave som om den var lett. -Oppgave
man-bør-ta-fatt-på-lett-oppgave-som-om-den-var-vanskelig-og-vanskelig-oppgave-som-om-den-var-lett
Det som er gjort kan ikke gjøres ugjort. -Terents
det-som-er-gjort-kan-ikke-gjøres-ugjort