Ingenting er ondt som skjer i pakt med naturen.


ingenting-er-ondt-som-skjer-i-pakt-med-naturen
naturingentingerondtsomskjerpaktmednatureningenting erer ondtondt somsom skjerskjer ii paktpakt medmed natureningenting er ondter ondt somondt som skjersom skjer iskjer i pakti pakt medpakt med natureningenting er ondt somer ondt som skjerondt som skjer isom skjer i paktskjer i pakt medi pakt med natureningenting er ondt som skjerer ondt som skjer iondt som skjer i paktsom skjer i pakt medskjer i pakt med naturen

Det er ingenting som har forberedt meg mer til et liv i rampelyset enn åra med mobbing. For det er akkurat det samme som skjer når du blir kjent. Du støtes ut av samfunnet. Alt forandrer seg. -Kjendis
det-er-ingenting-som-har-forberedt-meg-mer-til-et-liv-i-rampelyset-enn-åra-med-mobbing-for-det-er-akkurat-det-samme-som-skjer-når-du-blir-kjent-du
For enda en gang, hva er vel et menneske i naturen? Ingenting i forhold til det uendelige, alt i forhold til ingenting, noe imellom alt og ingenting. -Blaise Pascal
for-enda-gang-hva-er-vel-et-menneske-i-naturen-ingenting-i-forhold-til-det-uendelige-alt-i-forhold-til-ingenting-noe-imellom-alt-og-ingenting
Naturen gjør ingenting som ikke har en hensikt. -Natur
naturen-gjør-ingenting-som-ikke-har-hensikt
Den som er redd for å få ondt i armene, får ondt i tarmene. -Arbeidsledighet
den-som-er-redd-for-å-få-ondt-i-armene-får-ondt-i-tarmene
For det som ikke skjer, er det ingenting å lære av. -Lære
for-det-som-ikke-skjer-er-det-ingenting-å-lære-av
Ingenting vesentlig skjer før et mønster blir brutt. -Mønster
ingenting-vesentlig-skjer-før-et-mønster-blir-brutt