Ingenting er ondt som skjer i pakt med naturen.


ingenting-er-ondt-som-skjer-i-pakt-med-naturen
naturingentingerondtsomskjerpaktmednatureningenting erer ondtondt somsom skjerskjer ii paktpakt medmed natureningenting er ondter ondt somondt som skjersom skjer iskjer i pakti pakt medpakt med natureningenting er ondt somer ondt som skjerondt som skjer isom skjer i paktskjer i pakt medi pakt med natureningenting er ondt som skjerer ondt som skjer iondt som skjer i paktsom skjer i pakt medskjer i pakt med naturen

Det er ingenting som har forberedt meg mer til et liv i rampelyset enn åra med mobbing. For det er akkurat det samme som skjer når du blir kjent. Du støtes ut av samfunnet. Alt forandrer seg.For enda en gang, hva er vel et menneske i naturen? Ingenting i forhold til det uendelige, alt i forhold til ingenting, noe imellom alt og ingenting.Naturen gjør ingenting som ikke har en hensikt.Den som er redd for å få ondt i armene, får ondt i tarmene.For det som ikke skjer, er det ingenting å lære av.Ingenting vesentlig skjer før et mønster blir brutt.