Ingenting er mer skadelig for et åndsmenneske enn mangelen på motstand.


ingenting-er-mer-skadelig-for-et-åndsmenneske-enn-mangelen-på-motstand
stefan zweigingentingermerskadeligforetåndsmenneskeennmangelenmotstandingenting erer mermer skadeligskadelig foret åndsmenneskeåndsmenneske ennenn mangelenmangelen påpå motstandingenting er merer mer skadeligmer skadelig forskadelig for etfor et åndsmenneskeet åndsmenneske ennåndsmenneske enn mangelenenn mangelen påmangelen på motstandingenting er mer skadeliger mer skadelig former skadelig for etskadelig for et åndsmenneskefor et åndsmenneske ennet åndsmenneske enn mangelenåndsmenneske enn mangelen påenn mangelen på motstandingenting er mer skadelig forer mer skadelig for etmer skadelig for et åndsmenneskeskadelig for et åndsmenneske ennfor et åndsmenneske enn mangelenet åndsmenneske enn mangelen pååndsmenneske enn mangelen på motstand

Historien om menns motstand mot kvinnefrigjøringen er kanskje mer interessant enn selve frigjøringen. -Virginia Woolf
historien-om-menns-motstand-mot-kvinnefrigjøringen-er-kanskje-mer-interessant-enn-selve-frigjøringen
Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har. -Fornuft
ingenting-er-mer-rettferdig-fordelt-enn-den-sunne-fornuft-det-finnes-ikke-noen-som-synes-at-trenger-mer-av-den-enn-allerede-har
Ingenting er mer vanlig enn ingenting. -Ingenting
ingenting-er-mer-vanlig-enn-ingenting
Ingenting forbauser meg mer enn tid og rom, og likevel; ingenting bekymrer meg mindre. -Charles Lamb
ingenting-forbauser-meg-mer-enn-tid-og-rom-og-likevel-ingenting-bekymrer-meg-mindre
Ingenting er mer usikkert enn massen. -Masse
ingenting-er-mer-usikkert-enn-massen
Ingenting truer mer enn flinkheten. -Hege Schøyen
ingenting-truer-mer-enn-flinkheten