Ingenting er bedre enn å bli undervurdert.


ingenting-er-bedre-enn-å-bli-undervurdert
skole og skolegangingentingerbedreennbliundervurdertingenting erer bedrebedre ennenn åå blibli undervurdertingenting er bedreer bedre ennbedre enn åenn å bliå bli undervurdertingenting er bedre enner bedre enn åbedre enn å blienn å bli undervurdertingenting er bedre enn åer bedre enn å blibedre enn å bli undervurdert

Ingenting er bedre enn ungkarens liv. -Ungkar
ingenting-er-bedre-enn-ungkarens-liv
En venn er mer kjær enn himmelens lys; for det ville være bedre for oss at solen var utslukket enn at vi skulle bli uten venner. -Venn
en-venn-er-mer-kjær-enn-himmelens-lys-for-det-ville-være-bedre-for-oss-at-solen-var-utslukket-enn-at-vi-skulle-bli-uten-venner
Leksikon er som klokker; de dårligste er bedre enn ingenting, og de beste kan ikke ventes å være helt korrekte. -Samuel Johnson
leksikon-er-som-klokker-dårligste-er-bedre-enn-ingenting-og-beste-kan-ikke-ventes-å-være-helt-korrekte
Det er bedre å bli sitert enn å være ærlig. -Tom Stoppard
det-er-bedre-å-bli-sitert-enn-å-være-ærlig
Ingenting gjør en fortere gammel enn alltid å være opptatt av tanken på å bli eldre. -Georg Christoph Lichtenberg
ingenting-gjør-fortere-gammel-enn-alltid-å-være-opptatt-av-tanken-på-å-bli-eldre