Ingenting, absolutt ingenting, kan komme i nærheten av den første alvorlige forelskelsen.


ingenting-absolutt-ingenting-kan-komme-i-nærheten-av-den-første-alvorlige-forelskelsen
jan kjærstadingentingabsoluttingentingkankommenærhetenavdenførstealvorligeforelskelsenabsolutt ingentingkan kommekomme ii nærhetennærheten avav denden førsteførste alvorligealvorlige forelskelsenkan komme ikomme i nærheteni nærheten avnærheten av denav den førsteden første alvorligeførste alvorlige forelskelsenkan komme i nærhetenkomme i nærheten avi nærheten av dennærheten av den førsteav den første alvorligeden første alvorlige forelskelsenkan komme i nærheten avkomme i nærheten av deni nærheten av den førstenærheten av den første alvorligeav den første alvorlige forelskelsen

Ingenting kan oppstå av ingenting. Ingenting kan vende tilbake til ingenting. -Ingenting
ingenting-kan-oppstå-av-ingenting-ingenting-kan-vende-tilbake-til-ingenting
Hjem! – Hvad skulde jeg hjem efter? Jeg havde jo ingenting at komme hjem til, ingenting at komme hjem for. -Hans Jæger
hjem-hvad-skulde-jeg-hjem-efter-jeg-havde-jo-ingenting-at-komme-hjem-til-ingenting-at-komme-hjem-for
Ingenting bygget i grunnen. Og ingenting ofret for å få bygget noe heller. Ingenting, ingenting - alt sammen. -Henrik Ibsen
ingenting-bygget-i-grunnen-og-ingenting-ofret-for-å-få-bygget-noe-heller-ingenting-ingenting-alt-sammen
Ingenting, svarer hun kort. - Det er jo så at hun ingenting gjør. Hun bare går her, gjør ingenting og blir ingenting, mens livet ruller forbi etsteds langt borte, sønnenfor. -Cora Sandel
ingenting-svarer-hun-kort-det-er-jo-så-at-hun-ingenting-gjør-hun-bare-går-her-gjør-ingenting-og-blir-ingenting-mens-livet-ruller-forbi-etsteds
For å unngå kritikk - si ingenting, gjør ingenting, vær ingenting. -Kritikk
for-å-unngå-kritikk-ingenting-gjør-ingenting-vær-ingenting
For enda en gang, hva er vel et menneske i naturen? Ingenting i forhold til det uendelige, alt i forhold til ingenting, noe imellom alt og ingenting. -Blaise Pascal
for-enda-gang-hva-er-vel-et-menneske-i-naturen-ingenting-i-forhold-til-det-uendelige-alt-i-forhold-til-ingenting-noe-imellom-alt-og-ingenting