Ingen ville ha husket dem bamhjertige samaritan hvis han bare hadde vært god. Han hadde penger også.


ingen-ville-husket-dem-bamhjertige-samaritan-hvis-han-bare-hadde-vært-god-han-hadde-penger-også
penger og økonomiingenvillehusketdembamhjertigesamaritanhvishanbarehaddeværtgodhanpengerogsåingen villeville haha huskethusket demdem bamhjertigebamhjertige samaritansamaritan hvishvis hanhan barebare haddehadde værtvært godhan haddehadde pengerpenger ogsåingen ville haville ha husketha husket demhusket dem bamhjertigedem bamhjertige samaritanbamhjertige samaritan hvissamaritan hvis hanhvis han barehan bare haddebare hadde værthadde vært godhan hadde pengerhadde penger ogsåingen ville ha husketville ha husket demha husket dem bamhjertigehusket dem bamhjertige samaritandem bamhjertige samaritan hvisbamhjertige samaritan hvis hansamaritan hvis han barehvis han bare haddehan bare hadde værtbare hadde vært godhan hadde penger ogsåingen ville ha husket demville ha husket dem bamhjertigeha husket dem bamhjertige samaritanhusket dem bamhjertige samaritan hvisdem bamhjertige samaritan hvis hanbamhjertige samaritan hvis han baresamaritan hvis han bare haddehvis han bare hadde værthan bare hadde vært god

Ingen mann ville sette et ord ned på papiret hvis han hadde mot til å leve ut det han trodde på ... -Forfatter
ingen-mann-ville-sette-et-ord-ned-på-papiret-hvis-han-hadde-mot-til-å-leve-ut-det-han-trodde-på
Han hadde svært vanskelig for å vise følelser. Han hadde ingen. -Carl Hammarén
han-hadde-svært-vanskelig-for-å-vise-følelser-han-hadde-ingen
Hun hadde flyttet i den tro at han ville dele dette livet med henne, men han hadde gått fra henne like etterpå. -Parforhold
hun-hadde-flyttet-i-den-tro-at-han-ville-dele-dette-livet-med-henne-men-han-hadde-gått-fra-henne-like-etterpå
Hvis jeg bare hadde vært litt ydmyk, ville jeg vært perfekt. -Ted Turner
hvis-jeg-bare-hadde-vært-litt-ydmyk-ville-jeg-vært-perfekt
Han gikk et godt løp, men han utnyttet også den redskapen han hadde fått. -Sport
han-gikk-et-godt-løp-men-han-utnyttet-også-den-redskapen-han-hadde-fått
...og det kan jeg fortelle dere, at hadde han ikke skutt så godt, hadde han fått flere bom! -Fotball
og-det-kan-jeg-fortelle-dere-at-hadde-han-ikke-skutt-så-godt-hadde-han-fått-flere-bom