Ingen tåper er så brysomme som de som har en smule vidd.


ingen-tåper-er-så-brysomme-som-som-har-smule-vidd
françois de la rochefoucauldingentåpererbrysommesomharsmuleviddingen tåpertåper erer såså brysommebrysomme somsom dede somsom harhar enen smulesmule viddingen tåper ertåper er såer så brysommeså brysomme sombrysomme som desom de somde som harsom har enhar en smuleen smule viddingen tåper er såtåper er så brysommeer så brysomme somså brysomme som debrysomme som de somsom de som harde som har ensom har en smulehar en smule viddingen tåper er så brysommetåper er så brysomme somer så brysomme som deså brysomme som de sombrysomme som de som harsom de som har ende som har en smulesom har en smule vidd

Fra et fugleperspektiv ser det ut til at vi er den brysomme andungen som forstyrrer idyllen i andedammen. -Politikk
fra-et-fugleperspektiv-det-ut-til-at-vi-er-den-brysomme-andungen-som-forstyrrer-idyllen-i-andedammen
Det vann som er for klart, har ingen fisk - den mann som er for krevende, har ingen visdom. -Visdom
det-vann-som-er-for-klart-har-ingen-fisk-den-mann-som-er-for-krevende-har-ingen-visdom
Du elsket meg som en taper, men nå er du redd for at jeg kanskje vinner -Taper
du-elsket-meg-som-taper-men-nå-er-du-redd-for-at-jeg-kanskje-vinner
Der er ingen tro mellom menneskene mer, ingen kristendom, slik, som skrevet og sagt er; lite gjør de godt, og mindre de ber, og har slett ingen akt for de veldige makter. -Henrik Ibsen
der-er-ingen-tro-mellom-menneskene-mer-ingen-kristendom-slik-som-skrevet-og-sagt-er-lite-gjør-godt-og-mindre-ber-og-har-slett-ingen-akt-for