Ingen som ikke allerede har fornuft, kan ta imot fornuft.


ingen-som-ikke-allerede-har-fornuft-kan-ta-imot-fornuft
fornuftingensomikkealleredeharfornuftkantaimotfornuftingen somsom ikkeikke alleredeallerede harhar fornuftkan tata imotimot fornuftingen som ikkesom ikke alleredeikke allerede harallerede har fornuftkan ta imotta imot fornuftingen som ikke alleredesom ikke allerede harikke allerede har fornuftkan ta imot fornuftingen som ikke allerede harsom ikke allerede har fornuft

Jeg vil ikke lytte til fornuft. Fornuft betyr alltid det en annen har fått å si.Den som ingen fornuft har, må stole på Vårherre og hellet.Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har.Sunn fornuft, sunn ufornuft, usunn fornuft, usunn ufornuft; bare en av disse devisene kan redde verden.Sunn fornuft kan ikke kjøpes hos enhver kremmer.Din fornuft er uten forstand før den har steget til ditt hjerte.