Ingen påske uten et lass med bøker, sol fra skyfri himmel, knopper som brister - og en hånd å holde i.


ingen-påske-uten-et-lass-med-bøker-sol-fra-skyfri-himmel-knopper-som-brister-og-hånd-å-holde-i
roald Øyeningenpåskeutenetlassmedbøkersolfraskyfrihimmelknoppersombristeroghåndholdeingen påskepåske utenuten etet lasslass medmed bøkersol frafra skyfriskyfri himmelknopper somsom bristerbristerogog enen håndhånd åå holdeholde iingen påske utenpåske uten etuten et lasset lass medlass med bøkersol fra skyfrifra skyfri himmelknopper som bristersom bristerog enog en hånden hånd åhånd å holdeå holde iingen påske uten etpåske uten et lassuten et lass medet lass med bøkersol fra skyfri himmelknopper som bristerog en håndog en hånd åen hånd å holdehånd å holde iingen påske uten et lasspåske uten et lass meduten et lass med bøkerog en hånd åog en hånd å holdeen hånd å holde i

Ja visst gör det ont, när knopper brister. Varför skulle annars våren tveka. -Vår
ja-visst-gör-det-ont-när-knopper-brister-varför-skulle-annars-våren-tveka
Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Et måltid uten vin er som en dag uten sol. -Vin
et-måltid-uten-vin-er-som-dag-uten-sol
Tre grader minus, et par hand i hand, ei jente så søt som det bare går an. Med snøvinger på og med lyserød kinn. Ho vifter en engel og tar han med inn. -Engel
tre-grader-minus-et-par-hand-i-hand-ei-jente-så-søt-som-det-bare-går-an-med-snøvinger-på-og-med-lyserød-kinn-ho-vifter-engel-og-tar-han-med