Ingen mennesker forstår helt - annet enn det de selv har opplevd.


ingen-mennesker-forstår-helt-annet-enn-det-selv-har-opplevd
carl konowingenmenneskerforstårheltannetenndetselvharopplevdingen menneskermennesker forstårforstår heltheltannetannet ennenn detdet dede selvselv harhar opplevdingen mennesker forstårmennesker forstår heltforstår heltannet ennannet enn detenn det dedet de selvde selv harselv har opplevdingen mennesker forstår heltmennesker forstår heltannet enn detannet enn det deenn det de selvdet de selv harde selv har opplevdingen mennesker forstår heltannet enn det deannet enn det de selvenn det de selv hardet de selv har opplevd

Det finnes ikke et eneste menneske som ikke helt uventet har opplevd noe godt. Husk det, og du vil aldri tvile på fremtiden. -Nye muligheter
det-finnes-ikke-et-eneste-menneske-som-ikke-helt-uventet-har-opplevd-noe-godt-husk-det-og-du-vil-aldri-tvile-på-fremtiden
Ingen av våre veier er helt riktige, og ingen av dem går helt rett. -Vei
ingen-av-våre-veier-er-helt-riktige-og-ingen-av-dem-går-helt-rett
Ungdom er noe som bare unge mennesker har, og som bare gamle mennesker forstår å bruke. -Ungdom
ungdom-er-noe-som-bare-unge-mennesker-har-og-som-bare-gamle-mennesker-forstår-å-bruke
Ledelsen er ikke noe annet enn å motivere andre mennesker. -Ledelse
ledelsen-er-ikke-noe-annet-enn-å-motivere-andre-mennesker
Hva er kjærlighet annet enn at en blir åpen for andre mennesker? -Kjærlighet er
hva-er-kjærlighet-annet-enn-at-blir-åpen-for-andre-mennesker
For de fleste mennesker er fornuft ikke annet enn deres egne meninger. -Ukjent
for-fleste-mennesker-er-fornuft-ikke-annet-enn-deres-egne-meninger