Ingen maske kan skjule kjærligheten der den er, eller gi inntrykk av den der den ikke er.


ingen-maske-kan-skjule-kjærligheten-der-den-er-eller-gi-inntrykk-av-den-der-den-ikke-er
françois de la rochefoucauldingenmaskekanskjulekjærlighetenderdenerellergiinntrykkavikkeeringen maskemaske kankan skjuleskjule kjærlighetenkjærligheten derder denden ereller gigi inntrykkinntrykk avav denden derder denden ikkeikke eringen maske kanmaske kan skjulekan skjule kjærlighetenskjule kjærligheten derkjærligheten der dender den ereller gi inntrykkgi inntrykk avinntrykk av denav den derden der dender den ikkeden ikke eringen maske kan skjulemaske kan skjule kjærlighetenkan skjule kjærligheten derskjule kjærligheten der denkjærligheten der den ereller gi inntrykk avgi inntrykk av deninntrykk av den derav den der denden der den ikkeder den ikke eringen maske kan skjule kjærlighetenmaske kan skjule kjærligheten derkan skjule kjærligheten der denskjule kjærligheten der den ereller gi inntrykk av dengi inntrykk av den derinntrykk av den der denav den der den ikkeden der den ikke er

Lykken er der vi finner den, men sjelden der vi søker den. -Lykke
lykken-er-der-vi-finner-den-men-sjelden-der-vi-søker-den
Hvor der ingen kamp er, kan der heller ingen seier komme. -Kamp
hvor-der-ingen-kamp-er-kan-der-heller-ingen-seier-komme
Der er to mænd i verden, der bestandig krydser min vej, den ene er ham jeg elsker, den anden elsker mig. -Elske
der-er-to-mænd-i-verden-der-bestandig-krydser-min-vej-den-ene-er-ham-jeg-elsker-den-anden-elsker-mig
Det finnes ikke noe bryllup der ingen gråter, og ingen begravelse der ingen ler. -Bryllup
det-finnes-ikke-noe-bryllup-der-ingen-gråter-og-ingen-begravelse-der-ingen-ler
En god idé er en sart skapning. Den kan drepes av et gjesp eller et skuldertrekk; den kan spiddes til døde av en vits eller den kan engste seg i graven ved at den rette personen rynker øyenbrynene. -Idé
en-god-idé-er-sart-skapning-den-kan-drepes-av-et-gjesp-eller-et-skuldertrekk-den-kan-spiddes-til-dø-av-vits-eller-den-kan-engste-seg-i-graven-ved