Ingen kan nyte friheten uten å skjelve.


ingen-kan-nyte-friheten-uten-å-skjelve
frihetingenkannytefrihetenutenskjelveingen kankan nytenyte frihetenfriheten utenuten åå skjelveingen kan nytekan nyte frihetennyte friheten utenfriheten uten åuten å skjelveingen kan nyte frihetenkan nyte friheten utennyte friheten uten åfriheten uten å skjelveingen kan nyte friheten utenkan nyte friheten uten ånyte friheten uten å skjelve

Å nyte og å la andre nyte, uten å skade verken seg selv eller andre: det tror jeg er summen av moralen. -Moral
Å-nyte-og-å-andre-nyte-uten-å-skade-verken-seg-selv-eller-andre-det-tror-jeg-er-summen-av-moralen
Ingen regjering kan sitte lenge uten en sterk opposisjon. -Regjering
ingen-regjering-kan-sitte-lenge-uten-sterk-opposisjon
Dersom friheten også skal gjelde for våre etterkommere, må vi sikre en verden vi kan gi videre. -Trine Skei Grande
dersom-friheten-også-skal-gjelde-for-våre-etterkommere-må-vi-sikre-verden-vi-kan-gi-videre
Problemet med dagens ungdom, er den friheten de nyter. De har ikke lenger noen de kan nekte å adlyde. -Jean Cocteau
problemet-med-dagens-ungdom-er-den-friheten-nyter-de-har-ikke-lenger-noen-kan-nekte-å-adlyde
Ingen kan klare å yte maks på alle områder uten at det tærer på de samlede kreftene. -Maria Thommessen
ingen-kan-klare-å-yte-maks-på-alle-områder-uten-at-det-tærer-på-samlede-kreftene
Kan du tenke deg en verden uten menn? Ingen forbrytelser og massevis av lykkelige, overvektige kvinner. -Marion Smith
kan-du-tenke-deg-verden-uten-menn-ingen-forbrytelser-og-massevis-av-lykkelige-overvektige-kvinner