Ingen kan gå tilbake og lage en ny begynnelse, men alle kan begynne i dag og lage en ny slutt.


ingen-kan-gå-tilbake-og-lage-ny-begynnelse-men-alle-kan-begynne-i-dag-og-lage-ny-slutt
maria robinsoningenkantilbakeoglagenybegynnelsemenallebegynnedagsluttingen kankan gågå tilbaketilbake ogog lagelage enen nyny begynnelsemen allealle kankan begynnebegynne ii dagdag ogog lagelage enen nyny sluttingen kan gåkan gå tilbakegå tilbake ogtilbake og lageog lage enlage en nyen ny begynnelsemen alle kanalle kan begynnekan begynne ibegynne i dagi dag ogdag og lageog lage enlage en nyen ny sluttingen kan gå tilbakekan gå tilbake oggå tilbake og lagetilbake og lage enog lage en nylage en ny begynnelsemen alle kan begynnealle kan begynne ikan begynne i dagbegynne i dag ogi dag og lagedag og lage enog lage en nylage en ny sluttingen kan gå tilbake ogkan gå tilbake og lagegå tilbake og lage entilbake og lage en nyog lage en ny begynnelsemen alle kan begynne ialle kan begynne i dagkan begynne i dag ogbegynne i dag og lagei dag og lage endag og lage en nyog lage en ny slutt

- Hvordan man skal lage en ny og bedre verden? - Man kan jo begynne med å ta hendene opp av lomma! -Storm P
hvordan-man-skal-lage-ny-og-bedre-verden-man-kan-jo-begynne-med-å-ta-hendene-opp-av-lomma
Årets slutt er verken en slutt eller en begynnelse, men en fortsettelse, med all den visdom som erfaring kan fylle oss med. -Hal Borland
Årets-slutt-er-verken-slutt-eller-begynnelse-men-fortsettelse-med-all-den-visdom-som-erfaring-kan-fylle-oss-med
Politikerne kan lage så mange lover de vil, men det er i folkedypet forandringer skjer. -Anders Rogg
politikerne-kan-lage-så-mange-lover-vil-men-det-er-i-folkedypet-forandringer-skjer
Enhver kan lage omelett med egg. Bare et geni kan gjøre det uten. -Geni
enhver-kan-lage-omelett-med-egg-bare-et-geni-kan-gjøre-det-uten
Hvem som helst kan lage historie. Bare en stor mann kan skrive den. -Oscar Wilde
hvem-som-helst-kan-lage-historie-bare-stor-mann-kan-skrive-den
Når du ikke har noen du kan lage en kopp te til, når ingen trenger deg, det er da jeg tror livet er over. -Te
når-du-ikke-har-noen-du-kan-lage-kopp-te-til-når-ingen-trenger-deg-det-er-da-jeg-tror-livet-er-over