Ingen har valgt sin skjebne. Derfor krever skjebnen at vi alltid skal være rede.


ingen-har-valgt-skjebne-derfor-krever-skjebnen-at-vi-alltid-skal-være-rede
skjebneingenharvalgtskjebnederforkreverskjebnenatvialltidskalværeredeingen harhar valgtvalgt sinsin skjebnekrever skjebnenskjebnen atat vivi alltidalltid skalskal værevære redeingen har valgthar valgt sinvalgt sin skjebnederfor krever skjebnenkrever skjebnen atskjebnen at viat vi alltidvi alltid skalalltid skal væreskal være redeingen har valgt sinhar valgt sin skjebnederfor krever skjebnen atkrever skjebnen at viskjebnen at vi alltidat vi alltid skalvi alltid skal værealltid skal være redeingen har valgt sin skjebnederfor krever skjebnen at vikrever skjebnen at vi alltidskjebnen at vi alltid skalat vi alltid skal værevi alltid skal være rede

... de har mistet evnen til å ta hånd om sin egen skjebne. Der er ingen annen fortapelse. Den er til gjengjeld absolutt. -Skjebne
har-mistet-evnen-til-å-ta-hånd-om-egen-skjebne-der-er-ingen-annen-fortapelse-den-er-til-gjengjeld-absolutt
Ekteskapet blir innstiftet i himmelen, det er derfor det krever en slik overjordisk tålmodighet å være gift. -Johann Nestroy
ekteskapet-blir-innstiftet-i-himmelen-det-er-derfor-det-krever-slik-overjordisk-tålmodighet-å-være-gift
De fleste som tror på skjebnen opplever at skjebnen har liten tro på dem. -Skjebne
de-fleste-som-tror-på-skjebnen-opplever-at-skjebnen-har-liten-tro-på-dem
I kveld er gatene fylt av kjærlighet. Vi har valgt å besvare grusomhet med nærhet, valgt å møte hat med samhold. -Tjueandre juli
i-kveld-er-gatene-fylt-av-kjærlighet-vi-har-valgt-å-besvare-grusomhet-med-nærhet-valgt-å-møte-hat-med-samhold
Mennesket er den ene og suverene herre over sin egen skjebne om det bare vil være det. -Skjebne
mennesket-er-den-ene-og-suverene-herre-over-egen-skjebne-om-det-bare-vil-være-det
Løyet for sin mor hadde hun jo alltid. For når skulle hun kunnet være ærlig uten å gjøre moren sorg - til ingen nytte. -Sigrid Undset
løyet-for-mor-hadde-hun-jo-alltid-for-når-skulle-hun-kunnet-være-ærlig-uten-å-gjøre-moren-sorg-til-ingen-nytte