Ingen gjør så stor skade som de som går rundt og gjør godt.


ingen-gjør-så-stor-skade-som-som-går-rundt-og-gjør-godt
godhetingengjørstorskadesomgårrundtoggodtingen gjørgjør såså storskade somsom dede somsom gårgår rundtrundt ogog gjørgjør godtingen gjør sågjør så storså stor skadestor skade somskade som desom de somde som gårsom går rundtgår rundt ogrundt og gjørog gjør godtingen gjør så storgjør så stor skadeså stor skade somstor skade som deskade som de somsom de som gårde som går rundtsom går rundt oggår rundt og gjørrundt og gjør godtingen gjør så stor skadegjør så stor skade somså stor skade som destor skade som de somskade som de som gårsom de som går rundtde som går rundt ogsom går rundt og gjørgår rundt og gjør godt

Der er ingen tro mellom menneskene mer, ingen kristendom, slik, som skrevet og sagt er; lite gjør de godt, og mindre de ber, og har slett ingen akt for de veldige makter. -Henrik Ibsen
der-er-ingen-tro-mellom-menneskene-mer-ingen-kristendom-slik-som-skrevet-og-sagt-er-lite-gjør-godt-og-mindre-ber-og-har-slett-ingen-akt-for
Hva du enn gjør her i livet, så gjør ditt best - men glem ikke at ingen er uerstattelig. -Livet
hva-du-enn-gjør-her-i-livet-så-gjør-ditt-best-men-glem-ikke-at-ingen-er-uerstattelig
Lykkelig er den som gjerne gjør godt. -Gjøre
lykkelig-er-den-som-gjerne-gjør-godt
Jeg antar at menneskeheten gjør så godt den kan. Men det er da for pokker bare en forklaring, ingen unnskyldning! -Don Marquis
jeg-antar-at-menneskeheten-gjør-så-godt-den-kan-men-det-er-da-for-pokker-bare-forklaring-ingen-unnskyldning
Den beste måten for å straffe en som gjør galt, er å belønne en som ikke gjør det. -Hadith
den-beste-måten-for-å-straffe-som-gjør-galt-er-å-belønne-som-ikke-gjør-det
Skam over de lidenskaper som gjør menneskene små. Ære være den lidenskap som gjør dem til barn. -Lidenskap
skam-over-lidenskaper-som-gjør-menneskene-små-Ære-være-den-lidenskap-som-gjør-dem-til-barn