Ingen går til bunns om de ikke har noe å hente der.


ingen-går-til-bunns-om-ikke-har-noe-å-hente-der
per roaldingengårtilbunnsomikkeharnoehentederingen gårgår tiltil bunnsbunns omom dede ikkeikke harhar noenoe åå hentehente deringen går tilgår til bunnstil bunns ombunns om deom de ikkede ikke harikke har noehar noe ånoe å henteå hente deringen går til bunnsgår til bunns omtil bunns om debunns om de ikkeom de ikke harde ikke har noeikke har noe åhar noe å hentenoe å hente deringen går til bunns omgår til bunns om detil bunns om de ikkebunns om de ikke harom de ikke har noede ikke har noe åikke har noe å hentehar noe å hente der

Det finnes ikke noe bryllup der ingen gråter, og ingen begravelse der ingen ler. -Bryllup
det-finnes-ikke-noe-bryllup-der-ingen-gråter-og-ingen-begravelse-der-ingen-ler
Hva er det å gå til bunns? Vi faller alle mot en bunn i oss selv - enten vi merker det eller ikke. Det er nok at årene går. -Kurt Narvesen
hva-er-det-å-gå-til-bunns-vi-faller-alle-mot-bunn-i-oss-selv-enten-vi-merker-det-eller-ikke-det-er-nok-at-årene-går
Kan noe være mer forlatt enn et venteværelse der ingen lenger venter på noen eller noe? -Vente
kan-noe-være-mer-forlatt-enn-et-venteværelse-der-ingen-lenger-venter-på-noen-eller-noe
Ingen går der lenger. Det er for overfylt. -Dumt sagt
ingen-går-der-lenger-det-er-for-overfylt