Ingen følelse er så full av illusjon som gleden.


ingen-følelse-er-så-full-av-illusjon-som-gleden
gledeingenfølelseerfullavillusjonsomgledeningen følelsefølelse erer såså fullfull avav illusjonillusjon somsom gledeningen følelse erfølelse er såer så fullså full avfull av illusjonav illusjon somillusjon som gledeningen følelse er såfølelse er så fuller så full avså full av illusjonfull av illusjon somav illusjon som gledeningen følelse er så fullfølelse er så full aver så full av illusjonså full av illusjon somfull av illusjon som gleden

Deiligst av alle gleder er gleden for slett ingenting, ikke for noe du kan eller vil, gleden for intet og gleden for alt, gleden fordi du er til. -Axel Juel
deiligst-av-alle-gleder-er-gleden-for-slett-ingenting-ikke-for-noe-du-kan-eller-vil-gleden-for-intet-og-gleden-for-alt-gleden-fordi-du-er-til
Du finner ikke gleden - Du velger - Du skaper - Den lille gleden og den store gleden. Gleden i det å være. -Halldor Skard
du-finner-ikke-gleden-du-velger-du-skaper-den-lille-gleden-og-den-store-gleden-gleden-i-det-å-være
En mann som har vært sin mors ubetingede favoritt, bevarer hele livet en følelse av å være en erobrer, en følelse av suksess som ofte virkelig fører til suksess. -Mor og sønn
en-mann-som-har-vært-mors-ubetingede-favoritt-bevarer-hele-livet-følelse-av-å-være-erobrer-følelse-av-suksess-som-ofte-virkelig-fører-til
Gleden er meddelsom, og derfor underviser ingen bedre i glede enn den som selv er glad. -Søren Kierkegaard
gleden-er-meddelsom-og-derfor-underviser-ingen-bedre-i-glede-enn-den-som-selv-er-glad
Gleden over å tilgi er søtere enn gleden over hevn. -Tilgivelse
gleden-over-å-tilgi-er-søtere-enn-gleden-over-hevn
Hvor gleden lo, gråt sorgen dypest nede, og lett ble gleden sorg, og sorgen glede. -William Shakespeare
hvor-gleden-gråt-sorgen-dypest-nede-og-lett-ble-gleden-sorg-og-sorgen-glede