Ingen er så god som meg til å gå laaange turer i høye hæler.


ingen-er-så-god-som-meg-til-å-gå-laaange-turer-i-høye-hæler
skoingenergodsommegtillaaangeturerhøyehæleringen erer såså godgod somsom megmeg tiltil ågå laaangelaaange turerturer ii høyehøye hæleringen er såer så godså god somgod som megsom meg tilmeg til åtil å gåå gå laaangegå laaange turerlaaange turer iturer i høyei høye hæleringen er så goder så god somså god som meggod som meg tilsom meg til åmeg til å gåtil å gå laaangeå gå laaange turergå laaange turer ilaaange turer i høyeturer i høye hæleringen er så god somer så god som megså god som meg tilgod som meg til åsom meg til å gåmeg til å gå laaangetil å gå laaange turerå gå laaange turer igå laaange turer i høyelaaange turer i høye hæler

Det blir like paradoksalt som kvinnesynet i Donald Duck, der kvinner er ei ku som går rundt på høye hæler og baker kake. -Inger Ellen Nicolaisen
det-blir-like-paradoksalt-som-kvinnesynet-i-donald-duck-der-kvinner-er-ei-ku-som-går-rundt-på-høye-hæler-og-baker-kake
Vi trippet rundt på høye hæler. Det er det damer gjør, vet du. -Åge Hareide
vi-trippet-rundt-på-høye-hæler-det-er-det-damer-gjør-vet-du
Erfaring er en god skole. Men gebyrene er høye. -Heinrich Heine
erfaring-er-god-skole-men-gebyrene-er-høye
Det er ingen som egentlig synger i en opera. De lager bare høye lyder. -Opera
det-er-ingen-som-egentlig-synger-i-opera-de-lager-bare-høye-lyder
Hvem er det som elsker meg og vil fortsette å elske meg med en kjærlighet som ingen tilfeldighet, ingen elendighet, ingen av mine feiltrinn kan tilintetgjøre? Det er du, mor. -Morskjærlighet
hvem-er-det-som-elsker-meg-og-vil-fortsette-å-elske-meg-med-kjærlighet-som-ingen-tilfeldighet-ingen-elendighet-ingen-av-mine-feiltrinn-kan