Ikkje noko er kvassare enn odden av ein ny tanke!


ikkje-noko-er-kvassare-enn-odden-av-ein-ny-tanke
tankeikkjenokoerkvassareennoddenaveinnytankeikkje nokonoko erer kvassarekvassare ennenn oddenodden avav einein nyny tankeikkje noko ernoko er kvassareer kvassare ennkvassare enn oddenenn odden avodden av einav ein nyein ny tankeikkje noko er kvassarenoko er kvassare enner kvassare enn oddenkvassare enn odden avenn odden av einodden av ein nyav ein ny tankeikkje noko er kvassare ennnoko er kvassare enn oddener kvassare enn odden avkvassare enn odden av einenn odden av ein nyodden av ein ny tanke

Vinn ein kunstnar full siger med det same, er han helst ikkje noko nytt, men eitkvart ein tek farvel med. -Kristoffer Uppdal
vinn-ein-kunstnar-full-siger-med-det-same-er-han-helst-ikkje-noko-nytt-men-eitkvart-ein-tek-farvel-med
Han skriv, men når han les det etterpå, så er det ikkje noko å vise fram. Det er berre framtvinga ord. Ikkje liv i dei. -Tarjei Vesaas
han-skriv-men-når-han-les-det-etterpå-så-er-det-ikkje-noko-å-vise-fram-det-er-berre-framtvinga-ord-ikkje-liv-i-dei
Menneske må ha noko å vente seg, det lever ikkje utan. -Forventning
menneske-må-noko-å-vente-seg-det-lever-ikkje-utan
Det ein sjølv kann gjera, skal ein ikkje bidja andre um. -Gjøre
det-ein-sjølv-kann-gjera-skal-ein-ikkje-bidja-andre-um
Noreg har ein slags ikkje-giftig økologisk kvalitet som ein kan setje pris på. -Norge og nordmenn
noreg-har-ein-slags-ikkje-giftig-økologisk-kvalitet-som-ein-kan-setje-pris-på