Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din.


ikke-vær-et-ettall-på-jorda-bry-deg-om-flokken-din
per fugelliikkeværetettalljordabrydegomflokkendinikke værvær etet ettallettall påpå jordabry degdeg omom flokkenflokken dinikke vær etvær et ettallet ettall påettall på jordabry deg omdeg om flokkenom flokken dinikke vær et ettallvær et ettall pået ettall på jordabry deg om flokkendeg om flokken dinikke vær et ettall påvær et ettall på jordabry deg om flokken din

Ikke bry deg om lykke, gjør din plikt. -Plikt
ikke-bry-deg-om-lykke-gjør-din-plikt
Vær ved godt mot. Bry deg ikke om det du mislyktes med i dag, men om det du kan lykkes med i morgen. -Nye muligheter
vær-ved-godt-mot-bry-deg-ikke-om-det-du-mislyktes-med-i-dag-men-om-det-du-kan-lykkes-med-i-morgen
Hvis du er sterk, vær også barmhjertig. Da vil din nabo respektere deg i stedet for å frykte deg. -Seg selv og andre
hvis-du-er-sterk-vær-også-barmhjertig-da-vil-din-nabo-respektere-deg-i-stedet-for-å-frykte-deg
Vær hyggelig når du gjør avtaler med din bror, og skaff deg et vitne. -Hesiod
vær-hyggelig-når-du-gjør-avtaler-med-din-bror-og-skaff-deg-et-vitne
Hvis du vil skille deg ut, ikke vær annerledes, vær makeløs. -Meredith West
hvis-du-vil-skille-deg-ut-ikke-vær-annerledes-vær-makeløs
Stakkars lille dæ som ber om ly. Komme her og vær’ te bry! Tror vi gidder se, men vi er alt for store te å kikke ned. -Egoisme
stakkars-lille-dæ-som-ber-om-ly-komme-her-og-vær-te-bry-tror-vi-gidder-se-men-vi-er-alt-for-store-te-å-kikke-ned