Ikke tusen ord seg prenter som én gjernings spor.


ikke-tusen-ord-seg-prenter-som-én-gjernings-spor
henrik ibsenikketusenordsegprentersoméngjerningssporikke tusenord segseg prenterprenter somsom énén gjerningsgjernings sporikke tusen ordtusen ord segord seg prenterseg prenter somprenter som énsom én gjerningsén gjernings sporikke tusen ord segtusen ord seg prenterord seg prenter somseg prenter som énprenter som én gjerningssom én gjernings sporikke tusen ord seg prentertusen ord seg prenter somord seg prenter som énseg prenter som én gjerningsprenter som én gjernings spor

Ord er trylleformler. De setter fingeravtrykk etter seg i hjernen, og i en håndvending kan de forvandle seg til historiens forspor. Man må vokte seg for hvert ord. -Ord
ord-er-trylleformler-de-setter-fingeravtrykk-etter-seg-i-hjernen-og-i-håndvending-kan-forvandle-seg-til-historiens-forspor-man-må-vokte-seg-for
En klem er verdt mer enn tusen ord. -Ukjent
en-klem-er-verdt-mer-enn-tusen-ord
Et bilde er verd mer enn ti tusen ord. -Bilde
et-bilde-er-verd-mer-enn-ti-tusen-ord
Et bilde sier mer enn tusen ord. -Ukjent
et-bilde-sier-mer-enn-tusen-ord