Ikke tenk! Tanken er kreativitetens fiende. Den er selvopptatt, og selvopptatthet er ikke bra. Du kan ikke prøve å gjøre ting, du må ganske enkelt gjøre dem.


ikke-tenk-tanken-er-kreativitetens-fiende-den-er-selvopptatt-og-selvopptatthet-er-ikke-bra-du-kan-ikke-prøve-å-gjøre-ting-du-må-ganske-enkelt
kreativitetikketenktankenerkreativitetensfiendedenselvopptattogselvopptatthetikkebradukanprøvegjøretingduganskeenkeltdemikke tenktanken erer kreativitetenskreativitetens fiendeden erer selvopptattog selvopptatthetselvopptatthet erer ikkeikke bradu kankan ikkeikke prøveprøve åå gjøregjøre tingdu måmå ganskeganske enkeltenkelt gjøregjøre demtanken er kreativitetenser kreativitetens fiendeden er selvopptattog selvopptatthet erselvopptatthet er ikkeer ikke bradu kan ikkekan ikke prøveikke prøve åprøve å gjøreå gjøre tingdu må ganskemå ganske enkeltganske enkelt gjøreenkelt gjøre dem

Jeg tenker aldri når jeg skriver. Ingen kan gjøre to ting samtidig og gjøre begge bra. -Skrive
jeg-tenker-aldri-når-jeg-skriver-ingen-kan-gjøre-to-ting-samtidig-og-gjøre-begge-bra
Det er ingen vits i å bekymre seg for ting du ikke kan kontrollere, for du kan ikke gjøre noe med dem, og hvorfor bekymre seg for ting du har kontroll over? Aktiv bekymring gjør deg passiv. -Wayne Dyer
det-er-ingen-vits-i-å-bekymre-seg-for-ting-du-ikke-kan-kontrollere-for-du-kan-ikke-gjøre-noe-med-dem-og-hvorfor-bekymre-seg-for-ting-du-har-kontroll
Det er ikke bra å prøve å holde liv i gamle vennskap. Det er smertefullt for begge. Faktum er at en vokser fra hverandre, og det eneste en kan gjøre, er å innse det. -Vennskap
det-er-ikke-bra-å-prøve-å-holde-liv-i-gamle-vennskap-det-er-smertefullt-for-begge-faktum-er-at-vokser-fra-hverandre-og-det-eneste-kan-gjøre-er
Man kan ikke gi mennesker varig hjelp ved å gjøre det for dem som de selv burde gjøre. -Seg selv og andre
man-kan-ikke-gi-mennesker-varig-hjelp-ved-å-gjøre-det-for-dem-som-selv-burde-gjøre
Hvis du ikke kan gjøre det bra, så gjør det i hvert fall sånn at det ser bra ut. -Resultat
hvis-du-ikke-kan-gjøre-det-bra-så-gjør-det-i-hvert-fall-sånn-at-det-bra-ut
Vi kan ikke gjøre store ting, men små ting med stor kjærlighet. -Mor Teresa
vi-kan-ikke-gjøre-store-ting-men-små-ting-med-stor-kjærlighet