Ikke stopp før det definitivt er slutt! Veggene vi ser foran oss, er kanskje ikke så massive som de ser ut. Kanskje er de ikke av stein - kanskje er de bare forseggjorte kulisser som du kan gå rett gjennom.


ikke-stopp-før-det-definitivt-er-slutt-veggene-vi-foran-oss-er-kanskje-ikke-så-massive-som-ut-kanskje-er-ikke-av-stein-kanskje-er-bare
pågangsmotikkestoppførdetdefinitivtersluttveggeneviforanosskanskjeikkemassivesomutkanskjeavsteinbareforseggjortekulisserdukanrettgjennomikke stoppstopp førfør detdet definitivtdefinitivt erer sluttveggene vivi serser foranforan osser kanskjekanskje ikkeikke såså massivemassive somsom deser utkanskje erer dede ikkeikke avav steinsteinkanskjekanskje erer dede barebare forseggjorteforseggjorte kulisserkulisser somsom dudu kankan gågå rettrett gjennomikke stopp førstopp før detfør det definitivtdet definitivt erdefinitivt er sluttveggene vi servi ser foranser foran osser kanskje ikkekanskje ikke såikke så massiveså massive sommassive som desom de serde ser utkanskje er deer de ikkede ikke avikke av steinav steinkanskje erkanskje er deer de barede bare forseggjortebare forseggjorte kulisserforseggjorte kulisser somkulisser som dusom du kandu kan gåkan gå rettgå rett gjennom

Når jeg ser grusomme ting, lurer jeg på om Gud drikker seg full. Kanskje det ikke fins noen djevel, kanskje det bare er Gud med bakrus? -Robbie Williams
når-jeg-grusomme-ting-lurer-jeg-på-om-gud-drikker-seg-full-kanskje-det-ikke-fins-noen-djevel-kanskje-det-bare-er-gud-med-bakrus
Ikke gå foran meg, kanskje følger jeg deg ikke. Ikke gå bak meg, for kanskje viser jeg ikke vei. Gå ved siden av meg og bare vær min venn. -Albert Camus
ikke-gå-foran-meg-kanskje-følger-jeg-deg-ikke-ikke-gå-bak-meg-for-kanskje-viser-jeg-ikke-vei-gå-ved-siden-av-meg-og-bare-vær-min-venn
Samvittighet er den indre stemmen som varsler om at noen kanskje ser oss. -Samvittighet
samvittighet-er-den-indre-stemmen-som-varsler-om-at-noen-kanskje-oss
Jeg ser helst at Norge holder seg utenfor EU. Så blir det kanskje litt bedre å leve for dem som ikke er så heldige å være født med ski på beina. -Politikk
jeg-helst-at-norge-holder-seg-utenfor-eu-så-blir-det-kanskje-litt-bedre-å-leve-for-dem-som-ikke-er-så-heldige-å-være-født-med-ski-på-beina
Kanskje har du hørt det sagt på utallige vis denne lave tanken til altfor høy pris Kan du ikke være sånn som oss Vi kjenner deg bedre enn deg selv Vil deg godt og bare vel Vær sånn som oss -Være seg selv
kanskje-har-du-hørt-det-sagt-på-utallige-vis-denne-lave-tanken-til-altfor-høy-pris-kan-du-ikke-være-sånn-som-oss-vi-kjenner-deg-bedre-enn-deg
Det mest usympatiske ved datamaskiner er at de bare kan si ja eller nei, ikke kanskje. -Data og Internett
det-mest-usympatiske-ved-datamaskiner-er-at-bare-kan-ja-eller-nei-ikke-kanskje