Ikke spør, ikke snakk, ikke gjør det til noe mer la det være enkelt


ikke-spør-ikke-snakk-ikke-gjør-det-til-noe-mer-det-være-enkelt
siri nilsenikkespørikkesnakkgjørdettilnoemerværeenkeltikke spørikke snakkikke gjørgjør detdet tiltil noenoe mermer lala detdet værevære enkeltikke gjør detgjør det tildet til noetil noe mernoe mer lamer la detla det væredet være enkeltikke gjør det tilgjør det til noedet til noe mertil noe mer lanoe mer la detmer la det værela det være enkeltikke gjør det til noegjør det til noe merdet til noe mer latil noe mer la detnoe mer la det væremer la det være enkelt

Snakk i det hele tatt ikke mer om hvordan en god mann bør være, men vær god. -Godhet
snakk-i-det-hele-tatt-ikke-mer-om-hvordan-god-mann-bør-være-men-vær-god
Jeg har oppdaget at hvis jeg er villig til å være ærlig mot barna, blir de ærlige mot meg igjen. Så enkelt er det. Barn som vokser opp, gjør som foreldrene gjør, ikke som foreldrene sier. -Oppdragelse
jeg-har-oppdaget-at-hvis-jeg-er-villig-til-å-være-ærlig-mot-barna-blir-ærlige-mot-meg-igjen-så-enkelt-er-det-barn-som-vokser-opp-gjør-som
Spør ikke om kjærlighet varer Det vet du den ikke gjør -Herman Wildenvey
spør-ikke-om-kjærlighet-varer-det-vet-du-den-ikke-gjør
Å gå i kirken gjør deg ikke mer til en kristen enn det å gå i garasjen gjør deg til en bil. -Ukjent
Å-gå-i-kirken-gjør-deg-ikke-mer-til-kristen-enn-det-å-gå-i-garasjen-gjør-deg-til-bil