Ikke la søndagen bli tatt fra deg. Hvis din sjel mangler søndag, blir den foreldreløs.


ikke-søndagen-bli-tatt-fra-deg-hvis-din-sjel-mangler-søndag-blir-den-foreldreløs
albert schweitzerikkesøndagenblitattfradeghvisdinsjelmanglersøndagblirdenforeldreløsikke lala søndagensøndagen blibli tatttatt frafra deghvis dindin sjelsjel manglermangler søndagblir denden foreldreløsikke la søndagenla søndagen blisøndagen bli tattbli tatt fratatt fra deghvis din sjeldin sjel manglersjel mangler søndagblir den foreldreløsikke la søndagen blila søndagen bli tattsøndagen bli tatt frabli tatt fra deghvis din sjel manglerdin sjel mangler søndagikke la søndagen bli tattla søndagen bli tatt frasøndagen bli tatt fra deghvis din sjel mangler søndag

Skaff deg det du trenger for din kropp - i den utstrekning der er nødvendig for din sjel. -Sinn og sjel
skaff-deg-det-du-trenger-for-din-kropp-i-den-utstrekning-der-er-nødvendig-for-din-sjel
Du må ta din vinter, ta din frosttid, la deg gjennomherje uten kny. Da skal også dine vårdøgn komme og din makt og mulighet bli ny. -Pågangsmot
du-må-ta-din-vinter-ta-din-frosttid-deg-gjennomherje-uten-kny-da-skal-også-dine-vårdøgn-komme-og-din-makt-og-mulighet-bli-ny
Når du har tatt absolutt alt fra en mann, er han ikke lenger i din makt. Da er han fri igjen. -Aleksandr Solzjenitsyn
når-du-har-tatt-absolutt-alt-fra-mann-er-han-ikke-lenger-i-din-makt-da-er-han-fri-igjen
Hvis noen tar fra deg din kone, finnes det ingen bedre hevn enn å la ham beholde henne. -Kone
hvis-noen-tar-fra-deg-din-kone-finnes-det-ingen-bedre-hevn-enn-å-ham-beholde-henne