Ikke lett å være både pott og panne.


ikke-lett-å-være-bå-pott-og-panne
begrensningikkelettværebådepottogpanneikke lettlett åå værevære bådebåde pottpott ogog panneikke lett ålett å væreå være bådevære både pottbåde pott ogpott og panneikke lett å værelett å være bådeå være både pottvære både pott ogbåde pott og panneikke lett å være bådelett å være både pottå være både pott ogvære både pott og panne

Frykt ikke for tidens furer på din panne, men frykt for angerens furer i ditt hjerte. -Johan Olof Wallin
frykt-ikke-for-tidens-furer-på-din-panne-men-frykt-for-angerens-furer-i-ditt-hjerte
Ingen god nevrotiker finner det vanskelig å være både påståelig og ubesluttsom. -Mignon McLaughlin
ingen-god-nevrotiker-finner-det-vanskelig-å-være-bå-påståelig-og-ubesluttsom
Det som kommer lett, går lett. -Arv
det-som-kommer-lett-går-lett
Lett å være vennlig selv mot fienden - av karakterløshet. -Karakter
lett-å-være-vennlig-selv-mot-fienden-av-karakterløshet
Som et husdyr til både hygge og nytte, har røverne en løve. Den er ganske snill til en løve å være, og gjør ikke så veldig mye galt. -Løve
som-et-husdyr-til-bå-hygge-og-nytte-har-røverne-løve-den-er-ganske-snill-til-løve-å-være-og-gjør-ikke-så-veldig-mye-galt
La livets båt være lett, bare lastet med det du trenger. -Livet
la-livets-båt-være-lett-bare-lastet-med-det-du-trenger