Ikke gå foran meg, kanskje følger jeg deg ikke. Ikke gå bak meg, for kanskje viser jeg ikke vei. Gå ved siden av meg og bare vær min venn.


ikke-gå-foran-meg-kanskje-følger-jeg-deg-ikke-ikke-gå-bak-meg-for-kanskje-viser-jeg-ikke-vei-gå-ved-siden-av-meg-og-bare-vær-min-venn
albert camusikkeforanmegkanskjefølgerjegdegikkebakforviserikkeveivedsidenavmegogbareværminvennikke gågå foranforan megkanskje følgerfølger jegjeg degdeg ikkeikke gågå bakbak megkanskje viserviser jegjeg ikkeikke veigå vedved sidensiden avav megmeg ogog barebare værvær minmin vennikke gå forangå foran megkanskje følger jegfølger jeg degjeg deg ikkeikke gå bakgå bak megfor kanskje viserkanskje viser jegviser jeg ikkejeg ikke veigå ved sidenved siden avsiden av megav meg ogmeg og bareog bare værbare vær minvær min vennikke gå foran megkanskje følger jeg degfølger jeg deg ikkeikke gå bak megfor kanskje viser jegkanskje viser jeg ikkeviser jeg ikke veigå ved siden avved siden av megsiden av meg ogav meg og baremeg og bare værog bare vær minbare vær min vennkanskje følger jeg deg ikkefor kanskje viser jeg ikkekanskje viser jeg ikke veigå ved siden av megved siden av meg ogsiden av meg og bareav meg og bare værmeg og bare vær minog bare vær min venn

Når man går ut på scenen er det ganske nådeløst. Vinn eller forsvinn. Og jeg har jo spurt meg selv hvorfor i helvete jeg gjør dette i min alder. Kanskje jeg prøver å bevise at jeg ikke er død. -Komiker
når-man-går-ut-på-scenen-er-det-ganske-nådeløst-vinn-eller-forsvinn-og-jeg-har-jo-spurt-meg-selv-hvorfor-i-helvete-jeg-gjør-dette-i-min-alder
Gi meg et dårlig råd, så følger jeg kanskje det gode. -Råd
gi-meg-et-dårlig-råd-så-følger-jeg-kanskje-det-gode
Jeg sitter nå i husets minste rom med kritikken Deres foran meg. Om et øyeblikk vil jeg ha den bak meg. -Kritikk
jeg-sitter-nå-i-husets-minste-rom-med-kritikken-deres-foran-meg-om-et-øyeblikk-vil-jeg-den-bak-meg
Hold meg i hånden, søster. Vi går på en usikker vei, under de evige stjerner, famlende, du og jeg. Hjelp meg når foten gjør feiltrinn og ikke kan finne sin vei. -Dagny Tande Lid
hold-meg-i-hånden-søster-vi-går-på-usikker-vei-under-evige-stjerner-famlende-du-og-jeg-hjelp-meg-når-foten-gjør-feiltrinn-og-ikke-kan-finne
Når jeg står foran Gud ved livets slutt, håper jeg at jeg ikke har snev av talent igjen, og at jeg kan si: «Jeg har brukt alt du ga meg.» -Evner og anlegg
når-jeg-står-foran-gud-ved-livets-slutt-håper-jeg-at-jeg-ikke-har-snev-av-talent-igjen-og-at-jeg-kan-jeg-har-brukt-alt-du-ga-meg