Ikke forstyrr en fiende som er i ferd med å begå en feil.


ikke-forstyrr-fiende-som-er-i-ferd-med-å-begå-feil
napoleon iikkeforstyrrfiendesomerferdmedbegåfeilikke forstyrrforstyrr enen fiendefiende somsom erer ii ferdferd medmed åå begåbegå enen feilikke forstyrr enforstyrr en fiendeen fiende somfiende som ersom er ier i ferdi ferd medferd med åmed å begåå begå enbegå en feilikke forstyrr en fiendeforstyrr en fiende somen fiende som erfiende som er isom er i ferder i ferd medi ferd med åferd med å begåmed å begå enå begå en feilikke forstyrr en fiende somforstyrr en fiende som eren fiende som er ifiende som er i ferdsom er i ferd meder i ferd med åi ferd med å begåferd med å begå enmed å begå en feil

Ingen har lettere for å begå feil enn den som alltid handler med omtanke. -Luc de Clapiers Vauvenargues
ingen-har-lettere-for-å-begå-feil-enn-den-som-alltid-handler-med-omtanke
Innrøm alltid en feil åpent. Det vil avvæpne dem som har makt og gi deg anledning til å begå flere. -Mark Twain
innrøm-alltid-feil-åpent-det-vil-avvæpne-dem-som-har-makt-og-gi-deg-anledning-til-å-begå-flere
Hvis du vil inngå fred med din fiende, må du arbeide sammen med din fiende. Da vil han bli din partner. -Nelson Mandela
hvis-du-vil-inngå-fred-med-din-fiende-må-du-arbeide-sammen-med-din-fiende-da-vil-han-bli-din-partner
Vi er visst i ferd med å venne oss til at valgløfter ikke er til for å holdes. -Inge Lønning
vi-er-visst-i-ferd-med-å-venne-oss-til-at-valgløfter-ikke-er-til-for-å-holdes
Det finnes ikke et mer tiltalende syn i verden enn en vakker kvinne i ferd med å lage middag for den hun elsker. -Thomas Wolfe
det-finnes-ikke-et-mer-tiltalende-syn-i-verden-enn-vakker-kvinne-i-ferd-med-å-lage-middag-for-den-hun-elsker