Ikke bry deg om begavelse. Ikke tenkt på å være dyktig. Stol på hardt arbeid, utholdenhet og besluttsomhet. Og det beste mottoet for den lange marsjen er: 'Ikke syt og klag! Stå på!'


ikke-bry-deg-om-begavelse-ikke-tenkt-på-å-være-dyktig-stol-på-hardt-arbeid-utholdenhet-og-besluttsomhet-og-det-beste-mottoet-for-den-lange
frederick trevesikkebrydegombegavelsetenktværedyktigstolhardtarbeidutholdenhetogbesluttsomhetogdetbestemottoetfordenlangemarsjener'ikkesytklagståpå'ikke brybry degdeg omom begavelseikke tenkttenkt påå værevære dyktigstol påpå hardthardt arbeidutholdenhet ogog besluttsomhetog detdet bestebeste mottoetmottoet forden langelange marsjenmarsjen erikke sytsyt ogog klagikke bry degbry deg omdeg om begavelseikke tenkt påtenkt på åpå å væreå være dyktigstol på hardtpå hardt arbeidutholdenhet og besluttsomhetog det bestedet beste mottoetbeste mottoet formottoet for denfor den langeden lange marsjenlange marsjen erikke syt ogsyt og klag

Tenke sjæl og mene. Måtte stå for det du sa Ikke vri deg unna, ikke være likeglad -Trond-Viggo Torgersen
tenke-sjæl-og-mene-måtte-stå-for-det-du-sa-ikke-vri-deg-unna-ikke-være-likeglad
Ideer er ikke sommerfugler, de er et resultat av hardt arbeid. -Rudolf Rolfs
ideer-er-ikke-sommerfugler-er-et-resultat-av-hardt-arbeid
Nå er det helt avgjørende hvem som har den beste psyken. Ja, og selvsagt den beste keeperen. For ikke å snakke om de beste skytterne. Ja, da skulle vel alt være nevnt. -Fotball
nå-er-det-helt-avgjørende-hvem-som-har-den-beste-psyken-ja-og-selvsagt-den-beste-keeperen-for-ikke-å-snakke-om-beste-skytterne-ja-da-skulle-vel
Beslutningen du tar er ikke så viktig som hjertet bak den. Stå ved din beslutning, så vil den stå ved deg. -Cecilia Samartin
beslutningen-du-tar-er-ikke-så-viktig-som-hjertet-bak-den-stå-ved-din-beslutning-så-vil-den-stå-ved-deg
Få oppgaver som innebærer store anstrengelser og hardt arbeid ville ha blitt påbegynt hvis vi ikke hadde evnen til å overdrive den gevinsten vi venter oss når de er gjennomført. -Oppgave
få-oppgaver-som-innebærer-store-anstrengelser-og-hardt-arbeid-ville-blitt-påbegynt-hvis-vi-ikke-hadde-evnen-til-å-overdrive-den-gevinsten-vi