Ikke alt som ligger i vår natur er søppel.


ikke-alt-som-ligger-i-vår-natur-er-søppel
menneskenaturenikkealtsomliggervårnaturersøppelikke altalt somsom liggerligger ii vårvår naturnatur erer søppelikke alt somalt som liggersom ligger iligger i våri vår naturvår natur ernatur er søppelikke alt som liggeralt som ligger isom ligger i vårligger i vår naturi vår natur ervår natur er søppelikke alt som ligger ialt som ligger i vårsom ligger i vår naturligger i vår natur eri vår natur er søppel

Å synde er det samme som ikke å gjøre det gode som ligger i vår natur. -Synd
Å-synde-er-det-samme-som-ikke-å-gjøre-det-gode-som-ligger-i-vår-natur
Tåken ligger på fjellene, myggen ligger i dalen, krokodillen ligger i vannet, og plikten ligger på den som styrer. -Styre
tåken-ligger-på-fjellene-myggen-ligger-i-dalen-krokodillen-ligger-i-vannet-og-plikten-ligger-på-den-som-styrer
Jeg gråter disse tårer for alle skjulte speil for alt som ligger under for alt som har gått feil -Tåre
jeg-gråter-disse-tårer-for-alle-skjulte-speil-for-alt-som-ligger-under-for-alt-som-har-gått-feil
Mann og kvinne er to parallelle linjer, og det ligger i parallelle linjers natur at de aldri møtes. -Kvinner og menn
mann-og-kvinne-er-to-parallelle-linjer-og-det-ligger-i-parallelle-linjers-natur-at-aldri-møtes
Det ligger i en kvinnes natur å kunne se feilene hos en talentfull mann og de gode sidene hos idioten. -Kvinner
det-ligger-i-kvinnes-natur-å-kunne-se-feilene-hos-talentfull-mann-og-gode-sidene-hos-idioten
Det er kvinnens natur å være god, og hun kan blir meget slem hvis hun ikke får lov til å følge sin natur. -Kvinner
det-er-kvinnens-natur-å-være-god-og-hun-kan-blir-meget-slem-hvis-hun-ikke-får-lov-til-å-følge-natur