Ideer er som luft. De blir aldri brukt opp.


ideer-er-som-luft-de-blir-aldri-brukt-opp
helén vikstvedtideerersomluftbliraldribruktoppideer erer somsom luftde blirblir aldrialdri bruktbrukt oppideer er somer som luftde blir aldriblir aldri bruktaldri brukt oppideer er som luftde blir aldri bruktblir aldri brukt oppde blir aldri brukt opp

Luft som har vært kranglet mye i, blir svært vanskelig å puste. -Mignon McLaughlin
luft-som-har-vært-kranglet-mye-i-blir-svært-vanskelig-å-puste
En skjønnlitterær forfatter lever i frykt. Hver ny dag krever nye ideer, og han kan aldri være sikker på om han kommer opp med dem eller ikke. -Forfatter
en-skjønnlitterær-forfatter-lever-i-frykt-hver-ny-dag-krever-nye-ideer-og-han-kan-aldri-være-sikker-på-om-han-kommer-opp-med-dem-eller-ikke
Språket består av klisjeer. Bruk dem som om de aldri hadde vært brukt før! -Alf Larsen
språket-består-av-klisjeer-bruk-dem-som-om-aldri-hadde-vært-brukt-før
Det ville være fint om de fattige fikk halvparten av de pengene som blir brukt på å studere dem. -William E. Vaughan
det-ville-være-fint-om-fattige-fikk-halvparten-av-pengene-som-blir-brukt-på-å-studere-dem
Makten er der. Blir den ikke brukt, så blir den misbrukt. -Per Roald
makten-er-der-blir-den-ikke-brukt-så-blir-den-misbrukt
Et liv brukt på å gjøre feil er bedre enn et liv brukt på ingenting. -George Bernard Shaw
et-liv-brukt-på-å-gjøre-feil-er-bedre-enn-et-liv-brukt-på-ingenting