I vår familie gjør barna akkurat som vi sier og sier og sier ...


i-vår-familie-gjør-barna-akkurat-som-vi-sier-og-sier-og-sier
ukjentvårfamiliegjørbarnaakkuratsomvisierogi vårvår familiefamilie gjørgjør barnabarna akkuratakkurat somsom vivi siersier ogog siersier ogog siersieri vår familievår familie gjørfamilie gjør barnagjør barna akkuratbarna akkurat somakkurat som visom vi siervi sier ogsier og sierog sier ogsier og sierog sieri vår familie gjørvår familie gjør barnafamilie gjør barna akkuratgjør barna akkurat sombarna akkurat som viakkurat som vi siersom vi sier ogvi sier og siersier og sier ogog sier og siersier og sieri vår familie gjør barnavår familie gjør barna akkuratfamilie gjør barna akkurat somgjør barna akkurat som vibarna akkurat som vi sierakkurat som vi sier ogsom vi sier og siervi sier og sier ogsier og sier og sierog sier og sier

Noen av dere sier: «Gleden er større enn sorgen», og andre sier, «Nei, sorgen er størst.» Men jeg sier dere: De er uatskillelige. -Kahlil Gibran
noen-av-dere-sier-gleden-er-større-enn-sorgen-og-andre-sier-nei-sorgen-er-størst-men-jeg-sier-dere-de-er-uatskillelige
Han sier omtrent som Napoleon; de tvilsomme, sier han, det er det stoff hvorav man gjør politikuser; hehe! -Henrik Ibsen
han-sier-omtrent-som-napoleon-tvilsomme-sier-han-det-er-det-stoff-hvorav-man-gjør-politikuser-hehe
En optimist sier at glasset hans er halvfullt, pessimisten sier at det er halvtomt. -Ukjent
en-optimist-sier-at-glasset-hans-er-halvfullt-pessimisten-sier-at-det-er-halvtomt
Jeg har oppdaget at hvis jeg er villig til å være ærlig mot barna, blir de ærlige mot meg igjen. Så enkelt er det. Barn som vokser opp, gjør som foreldrene gjør, ikke som foreldrene sier. -Oppdragelse
jeg-har-oppdaget-at-hvis-jeg-er-villig-til-å-være-ærlig-mot-barna-blir-ærlige-mot-meg-igjen-så-enkelt-er-det-barn-som-vokser-opp-gjør-som
For stor, for liten, For tykk, for tynn, For søt, for sur, For åndelig, for sentimental. Altfor alt mulig, sier min søster. Hun sier for mye! -Søster
for-stor-for-liten-for-tykk-for-tynn-for-søt-for-sur-for-åndelig-for-sentimental-altfor-alt-mulig-sier-min-søster-hun-sier-for-mye
Når du sier ja til noe, så sier du nei til noe annet – som kanskje er minst like viktig. -Inge Lønning
når-du-sier-ja-til-noe-så-sier-du-nei-til-noe-annet-som-kanskje-er-minst-like-viktig