I stedet for å klage over at vi ikke har alt vi vil ha, skulle vi heller være takknemlige for at vi ikke har fått alt vi fortjente.


i-stedet-for-å-klage-over-at-vi-ikke-har-alt-vi-vil-skulle-vi-heller-være-takknemlige-for-at-vi-ikke-har-fått-alt-vi-fortjente
klagestedetforklageoveratviikkeharaltvilskullehellerværetakknemligefåttfortjentei stedetstedet forå klageklage overover atat vivi ikkeikke harhar altalt vivi vilvil haskulle vivi hellerheller værevære takknemligetakknemlige forat vivi ikkeikke harhar fåttfått altalt vivi fortjentei stedet forstedet for åfor å klageå klage overklage over atover at viat vi ikkevi ikke harikke har althar alt vialt vi vilvi vil haskulle vi hellervi heller væreheller være takknemligevære takknemlige fortakknemlige for atfor at viat vi ikkevi ikke harikke har fåtthar fått altfått alt vialt vi fortjentei stedet for åstedet for å klagefor å klage overå klage over atklage over at viover at vi ikkeat vi ikke harvi ikke har altikke har alt vihar alt vi vilalt vi vil haskulle vi heller værevi heller være takknemligeheller være takknemlige forvære takknemlige for attakknemlige for at vifor at vi ikkeat vi ikke harvi ikke har fåttikke har fått althar fått alt vifått alt vi fortjentei stedet for å klagestedet for å klage overfor å klage over atå klage over at viklage over at vi ikkeover at vi ikke harat vi ikke har altvi ikke har alt viikke har alt vi vilhar alt vi vil haskulle vi heller være takknemligevi heller være takknemlige forheller være takknemlige for atvære takknemlige for at vitakknemlige for at vi ikkefor at vi ikke harat vi ikke har fåttvi ikke har fått altikke har fått alt vihar fått alt vi fortjente

Å være en optimist etter at du har fått alt du ønsker deg, teller ikke. -Optimist
Å-være-optimist-etter-at-du-har-fått-alt-du-ønsker-deg-teller-ikke
Prøv ikke å få alt til å gå som du gjerne vil, men ønsk heller at alt skal gå som det går, og det vil gå deg godt her i livet. -Livsvisdom
prøv-ikke-å-få-alt-til-å-gå-som-du-gjerne-vil-men-ønsk-heller-at-alt-skal-gå-som-det-går-og-det-vil-gå-deg-godt-her-i-livet
Jeg ser alt det vonde i verden som er resultat av de onde kreftene. Så lenge vi er her, er vi ikke i paradiset. Gud har ikke full kontroll, men han har heller ikke skylden. -Ondskap
jeg-alt-det-vonde-i-verden-som-er-resultat-av-onde-kreftene-så-lenge-vi-er-her-er-vi-ikke-i-paradiset-gud-har-ikke-full-kontroll-men-han-har
Jeg vil heller at folk i ettertid skal spørre hvorfor jeg ikke har fått noen statue, enn at de skal spørre hvorfor jeg har fått en. -Monument
jeg-vil-heller-at-folk-i-ettertid-skal-spørre-hvorfor-jeg-ikke-har-fått-noen-statue-enn-at-skal-spørre-hvorfor-jeg-har-fått
Intet vennskap tåler pengegaver. De gavmilde kan riktignok glemme at de har gitt, men de takknemlige kan aldri glemme at de har fått. -Vennskap
intet-vennskap-tåler-pengegaver-de-gavmilde-kan-riktignok-glemme-at-har-gitt-men-takknemlige-kan-aldri-glemme-at-har-fått
Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder! Da er livet ei så svært, døden ikke heller. -Christian Richardt
kjemp-for-alt-hva-du-har-kjært-dø-om-så-det-gjelder-da-er-livet-ei-så-svært-døden-ikke-heller