I speilet av to møtende øyne ser alt klarere ut.


i-speilet-av-to-møtende-øyne-alt-klarere-ut
Øyespeiletavtomøtendeøynealtklarereuti speiletspeilet avmøtende øyneøyne serser altalt klarereklarere uti speilet avav to møtendemøtende øyne serøyne ser altser alt klarerealt klarere utspeilet av to møtendeav to møtende øynemøtende øyne ser altøyne ser alt klarereser alt klarere uti speilet av to møtendespeilet av to møtende øyneav to møtende øyne sermøtende øyne ser alt klarereøyne ser alt klarere ut

Kjærlighet ser fremover, hat ser tilbake, engstelse har øyne over hele hodet. -Mignon McLaughlin
kjærlighet-fremover-hat-tilbake-engstelse-har-øyne-over-hele-hodet
Jo mer jeg tenker på det, jo klarere ser jeg at livet ganske enkelt er til for å leves. -Livet
jo-mer-jeg-tenker-på-det-jo-klarere-jeg-at-livet-ganske-enkelt-er-til-for-å-leves
Fagert barn ser mange blide øyne. -Barn
fagert-barn-mange-blide-øyne