I søvne bor mennesket i en indre verden - gleden og lidelsen i vold.


i-søvne-bor-mennesket-i-indre-verden-gleden-og-lidelsen-i-vold
søvnsøvnebormennesketindreverdengledenoglidelsenvoldi søvnesøvne bormennesket ien indreindre verdenverdengledengleden ogog lidelsenlidelsen ii voldi søvne borsøvne bor mennesketbor mennesket imennesket i eni en indreen indre verdenindre verdengleden oggleden og lidelsenog lidelsen ilidelsen i voldi søvne bor mennesketsøvne bor mennesket ibor mennesket i enmennesket i en indrei en indre verdenen indre verdengleden og lidelsengleden og lidelsen iog lidelsen i voldi søvne bor mennesket isøvne bor mennesket i enbor mennesket i en indremennesket i en indre verdeni en indre verdengleden og lidelsen igleden og lidelsen i vold

Deiligst av alle gleder er gleden for slett ingenting, ikke for noe du kan eller vil, gleden for intet og gleden for alt, gleden fordi du er til. -Axel Juel
deiligst-av-alle-gleder-er-gleden-for-slett-ingenting-ikke-for-noe-du-kan-eller-vil-gleden-for-intet-og-gleden-for-alt-gleden-fordi-du-er-til
Du finner ikke gleden - Du velger - Du skaper - Den lille gleden og den store gleden. Gleden i det å være. -Halldor Skard
du-finner-ikke-gleden-du-velger-du-skaper-den-lille-gleden-og-den-store-gleden-gleden-i-det-å-være
Mennesket har rom i sitt hjerte som innå ikke eksisterer. Lidelsen trenger inn i dem for at de skal begynne å eksistere. -Lidelse
mennesket-har-rom-i-sitt-hjerte-som-innå-ikke-eksisterer-lidelsen-trenger-inn-i-dem-for-at-skal-begynne-å-eksistere
Intet er farlig for mennesket, uten fienden i hans eget indre. -Sinn og sjel
intet-er-farlig-for-mennesket-uten-fienden-i-hans-eget-indre
Det er organisert vold på toppen som skaper individuell vold på bunnen. -Vold
det-er-organisert-vold-på-toppen-som-skaper-individuell-vold-på-bunnen
Den vold anvendes, vekkes vold. -Vold
den-vold-anvendes-vekkes-vold