I politikken kaster menneskene seg, som på sykeleiet, fra den ene siden til den andre, i håp om å ligge bedre.


i-politikken-kaster-menneskene-seg-som-på-sykeleiet-fra-den-ene-siden-til-den-andre-i-håp-om-å-ligge-bedre
politikkpolitikkenkastermenneskenesegsomsykeleietfradenenesidentilandrehåpomliggebedrei politikkenpolitikken kasterkaster menneskenemenneskene segsom påpå sykeleietfra denden eneene sidensiden tiltil deni håphåp omom åå liggeligge bedrei politikken kasterpolitikken kaster menneskenekaster menneskene segsom på sykeleietfra den eneden ene sidenene siden tilsiden til dentil den andrei håp omhåp om åom å liggeå ligge bedrei politikken kaster menneskenepolitikken kaster menneskene segfra den ene sidenden ene siden tilene siden til densiden til den andrei håp om åhåp om å liggeom å ligge bedrei politikken kaster menneskene segfra den ene siden tilden ene siden til denene siden til den andrei håp om å liggehåp om å ligge bedre

På den ene siden vet 70-åringen mye mer om livet enn 10-åringen. På den andre siden har 10-åringen en visdom som 70-åringen ikke lenger har. -Dea Trier Mørch
på-den-ene-siden-vet-70-åringen-mye-mer-om-livet-enn-10-åringen-på-den-andre-siden-har-10-åringen-visdom-som-70-åringen-ikke-lenger-har
Jeg er kommet hit bærende på en olivengren i den ene hånden og en frihetskjempers gevær i den andre. La ikke olivengrenen falle fra hånden min. -Frihet
jeg-er-kommet-hit-bærende-på-olivengren-i-den-ene-hånden-og-frihetskjempers-gevær-i-den-andre-la-ikke-olivengrenen-falle-fra-hånden-min
Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet
Det pågikk liksom en debatt mellom henne og livet, og hun var alltid på den ene siden og livet på den andre, og hun forsøkte bestandig å få overtaket på livet, og det prøvde det samme med henne. -Livet
det-pågikk-liksom-debatt-mellom-henne-og-livet-og-hun-var-alltid-på-den-ene-siden-og-livet-på-den-andre-og-hun-forsøkte-bestandig-å-få
Den ene halvparten går til høyre, den andre halvparten til venstre. Resten blir med meg. -Fotball
den-ene-halvparten-går-til-høyre-den-andre-halvparten-til-venstre-resten-blir-med-meg