I politikk gjelder det å stryke hunden med hårene så lenge at munnkurven blir ferdig.


i-politikk-gjelder-det-å-stryke-hunden-med-hårene-så-lenge-at-munnkurven-blir-ferdig
politikkpolitikkgjelderdetstrykehundenmedhårenelengeatmunnkurvenblirferdigi politikkpolitikk gjeldergjelder detdet åå strykestryke hundenhunden medmed hårenehårene såså lengelenge atat munnkurvenmunnkurven blirblir ferdigi politikk gjelderpolitikk gjelder detgjelder det ådet å strykeå stryke hundenstryke hunden medhunden med hårenemed hårene såhårene så lengeså lenge atlenge at munnkurvenat munnkurven blirmunnkurven blir ferdigi politikk gjelder detpolitikk gjelder det ågjelder det å strykedet å stryke hundenå stryke hunden medstryke hunden med hårenehunden med hårene såmed hårene så lengehårene så lenge atså lenge at munnkurvenlenge at munnkurven blirat munnkurven blir ferdigi politikk gjelder det åpolitikk gjelder det å strykegjelder det å stryke hundendet å stryke hunden medå stryke hunden med hårenestryke hunden med hårene såhunden med hårene så lengemed hårene så lenge athårene så lenge at munnkurvenså lenge at munnkurven blirlenge at munnkurven blir ferdig

Får æ stryke dæ på kinnet, stryke tårene av sted. Finne smilet i et minne og tørke tårene med det. -Trøst
får-æ-stryke-dæ-på-kinnet-stryke-tårene-av-sted-finne-smilet-i-et-minne-og-tørke-tårene-med-det
I en koalisjon er det helt naturlig at halen prøver å logre med hunden. Det spørs bare om hunden finner seg i det. -Koalisjon
i-koalisjon-er-det-helt-naturlig-at-halen-prøver-å-logre-med-hunden-det-spørs-bare-om-hunden-finner-seg-i-det
Jeg har lenge hatt lyst til å trene. Ikke regelmessig, fri og bevare meg, nei, jeg ønsker innerst inne å trene én gang for alle. Ferdig med det. -Trening og mosjon
jeg-har-lenge-hatt-lyst-til-å-trene-ikke-regelmessig-fri-og-bevare-meg-nei-jeg-ønsker-innerst-inne-å-trene-én-gang-for-alle-ferdig-med-det
Om livet gjelder det ikke hvor lenge, men hvordan ... -Livet
om-livet-gjelder-det-ikke-hvor-lenge-men-hvordan
I politikk blir tålmodighet ofte forvekslet med rådvillhet. -Politikk
i-politikk-blir-tålmodighet-ofte-forvekslet-med-rådvillhet