I politikk er det som ved konserter: Utrente ører tror det er musikk allerede når orkesteret stemmer instrumentene.


i-politikk-er-det-som-ved-konserter-utrente-ører-tror-det-er-musikk-allerede-når-orkesteret-stemmer-instrumentene
politikkpolitikkerdetsomvedkonserterutrenteørertrormusikkalleredenårorkesteretstemmerinstrumentenei politikkpolitikk erer detdet somsom vedved konserterutrente ørerører trordet erer musikkmusikk alleredeallerede nårorkesteret stemmerstemmer instrumentenei politikk erpolitikk er deter det somdet som vedsom ved konserterutrente ører trorører tror dettror det erdet er musikker musikk alleredemusikk allerede nårallerede når orkesteretnår orkesteret stemmerorkesteret stemmer instrumentenei politikk er detpolitikk er det somer det som veddet som ved konserterutrente ører tror detører tror det ertror det er musikkdet er musikk alleredeer musikk allerede nårmusikk allerede når orkesteretallerede når orkesteret stemmernår orkesteret stemmer instrumentenei politikk er det sompolitikk er det som veder det som ved konserterutrente ører tror det erører tror det er musikktror det er musikk allerededet er musikk allerede nårer musikk allerede når orkesteretmusikk allerede når orkesteret stemmerallerede når orkesteret stemmer instrumentene

I Norge er det viktig at folk ikke stemmer på Siv «jorda-er-flat» Jensen og FrP, for der står ikke klimavennlig politikk høyt i kurs. -Erik Solheim
i-norge-er-det-viktig-at-folk-ikke-stemmer-på-siv-jorda-er-flat-jensen-og-frp-for-der-står-ikke-klimavennlig-politikk-høyt-i-kurs
Når alt må være riktig, er det noe som ikke stemmer. -Rett og galt
når-alt-må-være-riktig-er-det-noe-som-ikke-stemmer
Når du sier så mye som jeg gjør, så stemmer det ikke alltid. -Fotball
når-du-sier-så-mye-som-jeg-gjør-så-stemmer-det-ikke-alltid
Å lære musikk ved å lese om det, er som å elske per brev. -Luciano Pavarotti
Å-lære-musikk-ved-å-lese-om-det-er-som-å-elske-per-brev
Teori er når man vet alt, og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, og ingen vet hvorfor. Her blir teori og praksis forent, ingenting stemmer og ingen vet hvorfor. -Ukjent
teori-er-når-man-vet-alt-og-ingenting-stemmer-praksis-er-når-alt-stemmer-og-ingen-vet-hvorfor-her-blir-teori-og-praksis-forent-ingenting-stemmer