I politikk blir tålmodighet ofte forvekslet med rådvillhet.


i-politikk-blir-tålmodighet-ofte-forvekslet-med-rådvillhet
politikkpolitikkblirtålmodighetofteforveksletmedrådvillheti politikkpolitikk blirblir tålmodighettålmodighet ofteofte forveksletforvekslet medmed rådvillheti politikk blirpolitikk blir tålmodighetblir tålmodighet oftetålmodighet ofte forveksletofte forvekslet medforvekslet med rådvillheti politikk blir tålmodighetpolitikk blir tålmodighet ofteblir tålmodighet ofte forvekslettålmodighet ofte forvekslet medofte forvekslet med rådvillheti politikk blir tålmodighet oftepolitikk blir tålmodighet ofte forveksletblir tålmodighet ofte forvekslet medtålmodighet ofte forvekslet med rådvillhet

I politikk gjelder det å stryke hunden med hårene så lenge at munnkurven blir ferdig. -Politikk
i-politikk-gjelder-det-å-stryke-hunden-med-hårene-så-lenge-at-munnkurven-blir-ferdig
Det er et nært åndelig slektskap mellom politikk og klovneri. Representanter for begge parter begår ofte dumheter, riktignok med den lille forkjellen av klovnene alltid gjør det bevisst. -Politikk
det-er-et-nært-åndelig-slektskap-mellom-politikk-og-klovneri-representanter-for-begge-parter-begår-ofte-dumheter-riktignok-med-den-lille
Politikk er en scene hvor sufflørene ofte roper høyere enn skuespillerne. -Politikk
politikk-er-scene-hvor-sufflørene-ofte-roper-høyere-enn-skuespillerne
Ha tålmodighet med alle, spesielt med deg selv. -François de Sales
ha-tålmodighet-med-alle-spesielt-med-deg-selv
Kvinners hjerter minner om telefonen: Det er ofte opptatt, har hyppig fått en gal forbindelse, blir av og til forstyrret - og ofte er det en tredje person på linjen. -Hjerte
kvinners-hjerter-minner-om-telefonen-det-er-ofte-opptatt-har-hyppig-fått-gal-forbindelse-blir-av-og-til-forstyrret-og-ofte-er-det-tredje-person
Politikk minner om sjakk: Det første trekket avgjør ofte det siste. -Politikk
politikk-minner-om-sjakk-det-første-trekket-avgjør-ofte-det-siste