I mye visdom er det mye sorg. Å øke ens kunnskap betyr å øke ens sorg.


i-mye-visdom-er-det-mye-sorg-Å-øke-ens-kunnskap-betyr-å-øke-ens-sorg
leo tolstojmyevisdomerdetsorgøkeenskunnskapbetyri myemye visdomvisdom erer detdet myemye sorgÅ økeøke ensens kunnskapkunnskap betyrbetyr åå økeøke ensens sorgi mye visdommye visdom ervisdom er deter det myedet mye sorgÅ øke ensøke ens kunnskapens kunnskap betyrkunnskap betyr åbetyr å økeå øke ensøke ens sorgi mye visdom ermye visdom er detvisdom er det myeer det mye sorgÅ øke ens kunnskapøke ens kunnskap betyrens kunnskap betyr åkunnskap betyr å økebetyr å øke enså øke ens sorgi mye visdom er detmye visdom er det myevisdom er det mye sorgÅ øke ens kunnskap betyrøke ens kunnskap betyr åens kunnskap betyr å økekunnskap betyr å øke ensbetyr å øke ens sorg

Å få det som fyller ens tid til også å fylle ens liv, er livskunst. -Livskunst
Å-få-det-som-fyller-ens-tid-til-også-å-fylle-ens-liv-er-livskunst
Sorg går ikke over. Den tar bare en annen form. En sorg ligner på havet. Til å begynne med er bølgene veldig krappe. Så kommer dønningene, men det blir aldri mer havblikk. -Iben Sandemose
sorg-går-ikke-over-den-tar-bare-annen-form-en-sorg-ligner-på-havet-til-å-begynne-med-er-bølgene-veldig-krappe-så-kommer-dønningene-men-det
Der det er mye forstand og visdom, er det også mye misnøye. -Misnøye
der-det-er-mye-forstand-og-visdom-er-det-også-mye-misnøye
Det fins viktigere ting i livet enn å øke farten. -Mahatma Gandhi
det-fins-viktigere-ting-i-livet-enn-å-øke-farten
Når man har mye kunnskap, beundrer man få ting. Mangler man kunnskap, er det likeså. -Luc de Clapiers Vauvenargues
når-man-har-mye-kunnskap-beundrer-man-få-ting-mangler-man-kunnskap-er-det-likeså
Problemet med å øke lesehastigheten er at i det øyeblikket du innser hvor kjedelig ei bok er, er du alt ferdig med den. -Franklin P. Jones
problemet-med-å-øke-lesehastigheten-er-at-i-det-øyeblikket-du-innser-hvor-kjedelig-ei-bok-er-er-du-alt-ferdig-med-den