I mitt land blir vi fengslet før vi blir president.


i-mitt-land-blir-vi-fengslet-før-vi-blir-president
presidentmittlandblirvifengsletførpresidenti mittmitt landblir vivi fengsletfengslet førfør vivi blirblir presidenti mitt landmitt land blirland blir viblir vi fengsletvi fengslet førfengslet før vifør vi blirvi blir presidenti mitt land blirmitt land blir viland blir vi fengsletblir vi fengslet førvi fengslet før vifengslet før vi blirfør vi blir presidenti mitt land blir vimitt land blir vi fengsletland blir vi fengslet førblir vi fengslet før vivi fengslet før vi blirfengslet før vi blir president

Når du blir president, er det en masse slike ting som æresbevisninger, salutter og den slags. Da må du huske at det ikke er for deg. Det er for presidentembetet. -Harry S. Truman
når-du-blir-president-er-det-masse-slike-ting-som-æresbevisninger-salutter-og-den-slags-da-må-du-huske-at-det-ikke-er-for-deg-det-er-for
Barn skal ikke si noe før det blir deres tur, og det blir det aldri. -Barn
barn-skal-ikke-noe-før-det-blir-deres-tur-og-det-blir-det-aldri
I det øyeblikket et barn blir født, blir også moren født. Hun har aldri eksistert før. Kvinnen eksisterte, men aldri moren. En mor er noe helt nytt. -Mor
i-det-øyeblikket-et-barn-blir-født-blir-også-moren-født-hun-har-aldri-eksistert-før-kvinnen-eksisterte-men-aldri-moren-en-mor-er-noe-helt
To tunger har mitt hjerte. To viljer har mitt sinn. Jeg elsker deg bestandig, og jeg blir aldri din. -Inger Hagerup
to-tunger-har-mitt-hjerte-to-viljer-har-mitt-sinn-jeg-elsker-deg-bestandig-og-jeg-blir-aldri-din
Jo mektigere Partiet blir, dess mindre tolerant blir det, jo svakere opposisjonen er, dess hardere blir despotiet. -Politisk parti
jo-mektigere-partiet-blir-dess-mindre-tolerant-blir-det-jo-svakere-opposisjonen-er-dess-hardere-blir-despotiet
Mens vi spreller i tiltaltes nett av fanatisme og konspirasjoner, blir livet stadig vanskeligere å leve for de som svømte i land. -Tjueandre juli
mens-vi-spreller-i-tiltaltes-nett-av-fanatisme-og-konspirasjoner-blir-livet-stadig-vanskeligere-å-leve-for-som-svømte-i-land