I livets skole spiller elskeren rollen som frikvarterets helt.


i-livets-skole-spiller-elskeren-rollen-som-frikvarterets-helt
per roaldlivetsskolespillerelskerenrollensomfrikvarteretshelti livetslivets skoleskole spillerspiller elskerenelskeren rollenrollen somsom frikvarteretsfrikvarterets helti livets skolelivets skole spillerskole spiller elskerenspiller elskeren rollenelskeren rollen somrollen som frikvarteretssom frikvarterets helti livets skole spillerlivets skole spiller elskerenskole spiller elskeren rollenspiller elskeren rollen somelskeren rollen som frikvarteretsrollen som frikvarterets helti livets skole spiller elskerenlivets skole spiller elskeren rollenskole spiller elskeren rollen somspiller elskeren rollen som frikvarteretselskeren rollen som frikvarterets helt

Det er helt klart blitt for lett å gjøre krav på rollen som medieoffer. -Media
det-er-helt-klart-blitt-for-lett-å-gjøre-krav-på-rollen-som-medieoffer
De kan lite på mitt råd, for jeg har sanket erfaringer i livets skole. -Henrik Ibsen
de-kan-lite-på-mitt-råd-for-jeg-har-sanket-erfaringer-i-livets-skole
En ektemann er det som blir igjen av elskeren når nerven er trukket ut. -Helen Rowland
en-ektemann-er-det-som-blir-igjen-av-elskeren-når-nerven-er-trukket-ut
Bare to mennesker møttes, var det én som spilte den dominerende rollen. -Isaac Bashevis Singer
bare-to-mennesker-møttes-var-det-én-som-spilte-den-dominerende-rollen
Ingenting spiller særlig stor rolle, og få ting spiller noen rolle i det hele tatt. -Livsvisdom
ingenting-spiller-særlig-stor-rolle-og-få-ting-spiller-noen-rolle-i-det-hele-tatt
Om kvelden er man sammen. Drikker vin og konjakk og spiller sjakk og lytter til musikk og sier at den er nydelig. Om natten elsker eller sover man. Men om morgenen. Før frokost. Da er man helt alene. -Erlend Loe
om-kvelden-er-man-sammen-drikker-vin-og-konjakk-og-spiller-sjakk-og-lytter-til-musikk-og-sier-at-den-er-nydelig-om-natten-elsker-eller-sover-man