I løpet av et minutt med sinne mister man 60 sekunder med lykke.


i-løpet-av-et-minutt-med-sinne-mister-man-60-sekunder-med-lykke
ukjentløpetavetminuttmedsinnemisterman60sekunderlykkei løpetløpet avav etet minuttminutt medmed sinnesinne mistermister manman 6060 sekundersekunder medmed lykkei løpet avløpet av etav et minuttet minutt medminutt med sinnemed sinne mistersinne mister manmister man 60man 60 sekunder60 sekunder medsekunder med lykkei løpet av etløpet av et minuttav et minutt medet minutt med sinneminutt med sinne mistermed sinne mister mansinne mister man 60mister man 60 sekunderman 60 sekunder med60 sekunder med lykkei løpet av et minuttløpet av et minutt medav et minutt med sinneet minutt med sinne misterminutt med sinne mister manmed sinne mister man 60sinne mister man 60 sekundermister man 60 sekunder medman 60 sekunder med lykke

En datamaskin kan gjøre flere feil i løpet av 2 sekunder enn 20 menn kan klare i løpet av 20 års arbeid. -Ukjent
en-datamaskin-kan-gjøre-flere-feil-i-løpet-av-2-sekunder-enn-20-menn-kan-klare-i-løpet-av-20-års-arbeid
Mister du penger, mister du ingenting. Mister du ære, mister du mye. Mister du håpet, mister du alt. -Håp
mister-du-penger-mister-du-ingenting-mister-du-ære-mister-du-mye-mister-du-håpet-mister-du-alt
Alle får så mye informasjon i løpet av dagen, at de mister sin sunne sans. -Gertrude Stein
alle-får-så-mye-informasjon-i-løpet-av-dagen-at-mister-sunne-sans
Med ditt savn og med din lykke, med ditt håp og med din tro skal du på det jevne bygge opp til stjernene en bro! -Leveregler
med-ditt-savn-og-med-din-lykke-med-ditt-håp-og-med-din-tro-skal-du-på-det-jevne-bygge-opp-til-stjernene-bro
Det er bedre med en venns sinne enn en fiendes kyss. -Fiende
det-er-bedre-med-venns-sinne-enn-fiendes-kyss