I kjærligheten kjører håpet med firspann, forventningen med tospann og virkeligheten med et gammelt øk.


i-kjærligheten-kjører-håpet-med-firspann-forventningen-med-tospann-og-virkeligheten-med-et-gammelt-øk
kjærlighet - grenseløskjærlighetenkjørerhåpetmedfirspannforventningentospannogvirkelighetenetgammeltøki kjærlighetenkjærligheten kjørerkjører håpethåpet medmed firspannforventningen medmed tospanntospann ogog virkelighetenvirkeligheten medmed etet gammeltgammelt øki kjærligheten kjørerkjærligheten kjører håpetkjører håpet medhåpet med firspannforventningen med tospannmed tospann ogtospann og virkelighetenog virkeligheten medvirkeligheten med etmed et gammeltet gammelt øki kjærligheten kjører håpetkjærligheten kjører håpet medkjører håpet med firspannforventningen med tospann ogmed tospann og virkelighetentospann og virkeligheten medog virkeligheten med etvirkeligheten med et gammeltmed et gammelt øki kjærligheten kjører håpet medkjærligheten kjører håpet med firspannforventningen med tospann og virkelighetenmed tospann og virkeligheten medtospann og virkeligheten med etog virkeligheten med et gammeltvirkeligheten med et gammelt øk

Det er med kjærligheten som med skilpadden. De fleste kjenner den bare forloren. -Kjærlighet
det-er-med-kjærligheten-som-med-skilpadden-de-fleste-kjenner-den-bare-forloren
Sjalusien fødes samtidig med kjærligheten, men dør ikke alltid sammen med den. -Sjalusi
sjalusien-fødes-samtidig-med-kjærligheten-men-dør-ikke-alltid-sammen-med-den
Det er med kjærligheten som med meslinger. Jo eldre pasienten er, desto farligere blir tilfellet. -George Gordon Byron
det-er-med-kjærligheten-som-med-meslinger-jo-eldre-pasienten-er-desto-farligere-blir-tilfellet
Jeg kjører bedre med 5 i promille enn kona edru. -Slemt sagt
jeg-kjører-bedre-med-5-i-promille-enn-kona-edru
I kjærligheten begynner man med å bedra seg selv og slutter med å bedra andre. -Oscar Wilde
i-kjærligheten-begynner-man-med-å-bedra-seg-selv-og-slutter-med-å-bedra-andre