I Jaglands hus går jeg ikke alene ned i kjelleren.


i-jaglands-hus-går-jeg-ikke-alene-ned-i-kjelleren
ole pausjaglandshusgårjegikkealenenedkjellereni jaglandsjaglands hushus gårgår jegjeg ikkeikke alenealene nedned ii kjellereni jaglands husjaglands hus gårhus går jeggår jeg ikkejeg ikke aleneikke alene nedalene ned ined i kjellereni jaglands hus gårjaglands hus går jeghus går jeg ikkegår jeg ikke alenejeg ikke alene nedikke alene ned ialene ned i kjellereni jaglands hus går jegjaglands hus går jeg ikkehus går jeg ikke alenegår jeg ikke alene nedjeg ikke alene ned iikke alene ned i kjelleren

Liksom regnet bryter ned et hus med dårlig tak, så bryter lidenskapen ned et ubefestet sinn. -Lidenskap
liksom-regnet-bryter-ned-et-hus-med-dårlig-tak-så-bryter-lidenskapen-ned-et-ubefestet-sinn
Å hate er som å brenne ned ditt eget hus for å bli kvitt en rotte. -Hat
Å-hate-er-som-å-brenne-ned-ditt-eget-hus-for-å-bli-kvitt-rotte
Det jeg er misfornøyd med, går i dass. Har du noen gang prøvd å skylle ned en fiolinkonsert? -Arne Nordheim
det-jeg-er-misfornøyd-med-går-i-dass-har-du-noen-gang-prøvd-å-skylle-ned-fiolinkonsert
Et snøfnugg går aldri alene på fest. -Snø
et-snøfnugg-går-aldri-alene-på-fest
Jeg har drukket kjelleren tom iår, skrevet mine drømmer på tynt papir, lagt dem i tomflaskene og sendt dem ut i all verden, én etter én. -Kaj Skagen
jeg-har-drukket-kjelleren-tom-iår-skrevet-mine-drømmer-på-tynt-papir-lagt-dem-i-tomflaskene-og-sendt-dem-ut-i-all-verden-én-etter-én
Tro ikke mørket når lyset går ned i skumringens fang. Alltid er det på jorden et sted soloppgang. -André Bjerke
tro-ikke-mørket-når-lyset-går-ned-i-skumringens-fang-alltid-er-det-på-jorden-et-sted-soloppgang