I har jo været stortingsmann, så I må kjenne folk og land.


i-har-jo-været-stortingsmann-så-i-må-kjenne-folk-og-land
henrik ibsenharjoværetstortingsmannkjennefolkoglandi harhar jojo væretværet stortingsmannmå kjennekjenne folkfolk ogog landi har johar jo væretjo været stortingsmanni må kjennemå kjenne folkkjenne folk ogfolk og landi har jo værethar jo været stortingsmannså i må kjennei må kjenne folkmå kjenne folk ogkjenne folk og landi har jo været stortingsmannså i må kjenne folki må kjenne folk ogmå kjenne folk og land

... næsten hver berørelse jeg er kommet i med disse folk, på et par undtagelser nær, har været mig ubehagelig. -Norge og nordmenn
næsten-hver-berørelse-jeg-er-kommet-i-med-disse-folk-på-et-par-undtagelser-nær-har-været-mig-ubehagelig
Norge er et så lite land at en ikke har råd til å være forbannet på folk i mer enn 14 dager om gangen - da er en avhengig av dem igjen. -Norge og nordmenn
norge-er-et-så-lite-land-at-ikke-har-råd-til-å-være-forbannet-på-folk-i-mer-enn-14-dager-om-gangen-da-er-avhengig-av-dem-igjen
Ingen vet bedre enn nordmenn hvordan andre land og folk skal løse sine problemer. -Kjell Arild Pollestad
ingen-vet-bedre-enn-nordmenn-hvordan-andre-land-og-folk-skal-løse-sine-problemer
Kunsten å oversette ligger ikke så mye i å kjenne det fremmede språket som i å kjenne sitt eget. -Ned Rorem
kunsten-å-oversette-ligger-ikke-så-mye-i-å-kjenne-det-fremmede-språket-som-i-å-kjenne-sitt-eget
Folk som politisk hopper fra isflak til isflak uten overhodet å kjenne den andre bredden, imponerer ikke lenger ungdommen. -Politikk
folk-som-politisk-hopper-fra-isflak-til-isflak-uten-overhodet-å-kjenne-den-andre-bredden-imponerer-ikke-lenger-ungdommen