I har aldri elsket meg. I har bare syntes det var fornøyelig å være forelsket i meg.


i-har-aldri-elsket-meg-i-har-bare-syntes-det-var-fornøyelig-å-være-forelsket-i-meg
henrik ibsenharaldrielsketmegbaresyntesdetvarfornøyeligværeforelsketi harhar aldrialdri elsketelsket megi harhar barebare syntessyntes detdet varvar fornøyeligfornøyelig åå værevære forelsketforelsket ii megi har aldrihar aldri elsketaldri elsket megi har barehar bare syntesbare syntes detsyntes det vardet var fornøyeligvar fornøyelig åfornøyelig å væreå være forelsketvære forelsket iforelsket i megi har aldri elskethar aldri elsket megi har bare synteshar bare syntes detbare syntes det varsyntes det var fornøyeligdet var fornøyelig åvar fornøyelig å værefornøyelig å være forelsketå være forelsket ivære forelsket i megi har aldri elsket megi har bare syntes dethar bare syntes det varbare syntes det var fornøyeligsyntes det var fornøyelig ådet var fornøyelig å værevar fornøyelig å være forelsketfornøyelig å være forelsket iå være forelsket i meg

Jeg har en mormor og en morfar i Pakistan, som er syv hav unna oss. Men hver uka har de sendt meg brev og fått meg til å føle meg elsket. -Adil Khan
jeg-har-mormor-og-morfar-i-pakistan-som-er-syv-hav-unna-oss-men-hver-uka-har-sendt-meg-brev-og-fått-meg-til-å-føle-meg-elsket
Pappa, jeg vet at du har elsket meg så lenge du har levd, men jeg har elsket deg hele mitt liv. -Ukjent
pappa-jeg-vet-at-du-har-elsket-meg-så-lenge-du-har-levd-men-jeg-har-elsket-deg-hele-mitt-liv
Min livsfilosofi har aldri gitt meg noe, men den har spart meg for mye. -Arthur Schopenhauer
min-livsfilosofi-har-aldri-gitt-meg-noe-men-den-har-spart-meg-for-mye
Det å være med å forandre Norge har vært viktig for meg. Det var tungt noen ganger, å ta kritikk og motbør når det føltes feilaktig, jeg måtte bare tåle det og gå videre. -Videre
det-å-være-med-å-forandre-norge-har-vært-viktig-for-meg-det-var-tungt-noen-ganger-å-ta-kritikk-og-motbør-når-det-føltes-feilaktig-jeg-måtte
Kjærlighet, kjærlighet, intet annet var det i livet, som var livet verd. Jeg elsket så fantastisk, at jeg liksom aldri kunne dukke meg dypt nok ned i min egen kjærlighet. -Kjærlighet
kjærlighet-kjærlighet-intet-annet-var-det-i-livet-som-var-livet-verd-jeg-elsket-så-fantastisk-at-jeg-liksom-aldri-kunne-dukke-meg-dypt-nok-ned-i
Jeg satte meg i stolen ved vinduet, og tenkte at det går an å være lykkelig, det var ikke så vanskelig likevel, det var bare så uvant og lykken var en forvirrende bukett å holde. -Lykke
jeg-satte-meg-i-stolen-ved-vinduet-og-tenkte-at-det-går-an-å-være-lykkelig-det-var-ikke-så-vanskelig-likevel-det-var-bare-så-uvant-og-lykken-var