I håpets land finnes det ingen vinter.


i-håpets-land-finnes-det-ingen-vinter
håphåpetslandfinnesdetingenvinteri håpetshåpets landfinnes detdet ingeningen vinteri håpets landhåpets land finnesland finnes detfinnes det ingendet ingen vinteri håpets land finneshåpets land finnes detland finnes det ingenfinnes det ingen vinteri håpets land finnes dethåpets land finnes det ingenland finnes det ingen vinter

Ingen vinter varer evig, ingen vår hopper over sin tur. -Hal Borland
ingen-vinter-varer-evig-ingen-vår-hopper-over-tur
Det finnes ikke noe bryllup der ingen gråter, og ingen begravelse der ingen ler. -Bryllup
det-finnes-ikke-noe-bryllup-der-ingen-gråter-og-ingen-begravelse-der-ingen-ler
Det finnes ingen problembarn, det finnes bare problemforeldre. -Alexander Sutherland Neill
det-finnes-ingen-problembarn-det-finnes-bare-problemforeldre
Vi må søke vår egen lykke. Ingen har noensinne levd våre liv, så det finnes ingen bruksanvisning. -Linda Olsson
vi-må-søke-vår-egen-lykke-ingen-har-noensinne-levd-våre-liv-så-det-finnes-ingen-bruksanvisning
Det finnes optimister som gleder seg til at det skal bli vinter, slik at de kan begynne å glede seg til at det skal bli sommer. -Frejlif Olsen
det-finnes-optimister-som-gleder-seg-til-at-det-skal-bli-vinter-slik-at-kan-begynne-å-glede-seg-til-at-det-skal-bli-sommer
Tålmodigheten er håpets datter. -Victor Hugo
tålmodigheten-er-håpets-datter