I gledens stund skal man ikke gi løfter - i vredens stund skal man ikke svare på brev.


i-gledens-stund-skal-man-ikke-gi-løfter-i-vredens-stund-skal-man-ikke-svare-på-brev
løftegledensstundskalmanikkegiløftervredenssvarebrevi gledensgledens stundstund skalskal manman ikkeikke gigi løfterløfteri vredensvredens stundstund skalskal manman ikkeikke svaresvare påpå brevi gledens stundgledens stund skalstund skal manskal man ikkeman ikke giikke gi løftergi løfteri vredensi vredens stundvredens stund skalstund skal manskal man ikkeman ikke svareikke svare påsvare på brevi gledens stund skalgledens stund skal manstund skal man ikkeskal man ikke giman ikke gi løfterikke gi løfteri vredens stundi vredens stund skalvredens stund skal manstund skal man ikkeskal man ikke svareman ikke svare påikke svare på brevi gledens stund skal mangledens stund skal man ikkestund skal man ikke giskal man ikke gi løfterman ikke gi løfteri vredens stund skali vredens stund skal manvredens stund skal man ikkestund skal man ikke svareskal man ikke svare påman ikke svare på brev

Hovedregelen er at man skal svare hvis noen ber om råd. Hvis ikke, holder man kjeft. -Råd
hovedregelen-er-at-man-skal-svare-hvis-noen-ber-om-råd-hvis-ikke-holder-man-kjeft
Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. -Lov
man-skal-ikke-plage-andre-man-skal-være-grei-og-snill-og-for-øvrig-kan-man-gjøre-hva-man-vil
Livet ligner en menuett. Man beveger seg rundt på gulvet en stund, og så vender man tilbake til utgangspunktet og bukker. -Livet
livet-ligner-menuett-man-beveger-seg-rundt-på-gulvet-stund-og-så-vender-man-tilbake-til-utgangspunktet-og-bukker
Asså, æ må sitere Ibsen.
asså-æ-må-sitere-ibsen-ikke-øl-i-sådan-stund-rekk-meg-heller-fløten-men-i-sådan-stund-bytter-vi-ut-fløyten-rekk-meg-løiten
Man skal nevne alle ting ved sitt rette navn, og tør man det ikke ellers, så skal man kunne det i eventyret. -Eventyr
man-skal-nevne-alle-ting-ved-sitt-rette-navn-og-tør-man-det-ikke-ellers-så-skal-man-kunne-det-i-eventyret
Penger skal man ikke løpe etter, man skal komme dem i møte. -Penger og økonomi
penger-skal-man-ikke-løpe-etter-man-skal-komme-dem-i-møte