I gemene folk spør alltid straks etter penger.


i-gemene-folk-spør-alltid-straks-etter-penger
penger og økonomigemenefolkspøralltidstraksetterpengeri gemenegemene folkfolk spørspør alltidalltid straksstraks etteretter pengeri gemene folkgemene folk spørfolk spør alltidspør alltid straksalltid straks etterstraks etter pengeri gemene folk spørgemene folk spør alltidfolk spør alltid straksspør alltid straks etteralltid straks etter pengeri gemene folk spør alltidgemene folk spør alltid straksfolk spør alltid straks etterspør alltid straks etter penger

Når man spør hva som kreves for å føre krig, får man til svar at det er tre ting: penger, penger, penger. -Raimund Montecuccoli
når-man-spør-hva-som-kreves-for-å-føre-krig-får-man-til-svar-at-det-er-tre-ting-penger-penger-penger
Spør aldri etter de rette tidspunkter. Spør aldri om tiden er moden. Det plutselige har ingen tid. -Ukjent
spør-aldri-etter-rette-tidspunkter-spør-aldri-om-tiden-er-moden-det-plutselige-har-ingen-tid
Den som frir til penger, spør ikke om alderen. -Frieri
den-som-frir-til-penger-spør-ikke-om-alderen
Pengene, grunkene, gryna, slantene, skillingene, et evig mas! Alltid er de etter en og driver på, slik at man aldri får ro. Alt koster penger, for pokker, alt! -Penger og økonomi
pengene-grunkene-gryna-slantene-skillingene-et-evig-mas-alltid-er-etter-og-driver-på-slik-at-man-aldri-får-ro-alt-koster-penger-for-pokker-alt
Penger bringer litt lykke. Men etter et visst punkt, bringer det bare mer penger. -Penger og økonomi
penger-bringer-litt-lykke-men-etter-et-visst-punkt-bringer-det-bare-mer-penger
En kyniker er et menneske som straks det lukter blomster, ser etter likkisten. -H. L. Mencken
en-kyniker-er-et-menneske-som-straks-det-lukter-blomster-etter-likkisten